BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda ALBAYRAK, Canser GÜL
2024 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA AMORF TANTAL-OKSİT KAPLAMA ÖNCESİ UYGULANAN ASİT VE ALKALİ ASİT İŞLEMLERİNİN KOROZYON DAYANIMINA ETKİSİ
 
2024 Alüminyum alaşımları özgül dayanımlarının yüksek olması, iyi aşınma dayanımları ve üstün darbe dayanımları nedeni ile otomotiv ve havacılık uygulamalarında sıklıkla kullanılan alaşımlardır. Alüminyum her ne kadar yüzeyinde pasif bir oksit tabakası oluşturmaya ve kullanılan alaşımı korozyondan ve sert ortam koşullarından korumaya çalışsa bile, oluşan alüminyum-oksit tabakası özellikle flor ve klor iyonlarını içeren ortamda uzun süreler kalıcı kalamaz ve bozunmaya başlar. Yapılan çalışma, alüminyum ve alaşımlarının farklı iyonlar içeren ortamlarda daha uzun süre mekanik bütünlüğünü koruyabilmesi ve dayanımlarının arttırılması amacı ile ortaya çıkmış bir çalışma niteliğindedir. Çalışmada hidroklorik asit ve sodyum hidroksit-nitrik asit çözeltileri içinde bekletmek sureti ile yüzeyleri aktifleştirilen 2024 alüminyum alaşımları aynı şartlar altında RF sıçratma yöntemi kullanılarak amorf tantal-oksit ile kaplanmış ve karakterize edilmiştir. Kaplama öncesi uygulanan işlemlerin kaplama sonrası morfolojiye ve kaplanmış numunelerin korozyon dayanımlarına etkileri taramalı elektron mikroskobu, X-ışını kırınımı kullanılarak karakterize edilmiş ve üç elektrotlu korozyon hücresi içinde %3,5’lik sodyum-klorür çözeltisi içinde korozyona uğratılarak korozyon dayanımları incelenmiştir. Yapılan çalışma soncunda asit işlemleri yüzeylerde kaplama öncesi seçilimli korozyonlara neden olmuş ve farklı morfolojiler oluşturmuştur. Bu farklı morfolojilerin üzerinde kaplamaların büyümesi de buna bağlı olarak etkilenmiştir. Yüzeylerde 2,5±0,3 µm kalınlığında homojen gözeneksiz ve boşluksuz amorf tantal-oksit tabakaları elde edilmiştir. Korozyon dayanımları kıyaslanmış ve çalışma kapsamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 2024, Alüminyum alaşımı, Tantal-Oksit, Kaplama, Korozyon 


Keywords: