BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kemalettin KÖK, Serkan KARAKAYA, Selver Tuğçe NALKIRAN, Asım BABACAN, Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN
300 TONMETRE KAPASİTELİ KURU HAVUZ İSKELE PORTAL VİNCİNİN TASARIMI
 
Ülkemizin coğrafi konumunu göz önünde bulundurduğumuzda, üç tarafının da denizlerle çevrili olması, gemi inşa ve bakım onarım yapan tersanelerimizin ürün yelpazesinde çeşitliliğin olması, bir çok ülkeye kısa süreli uçuş mesafesi ile uygun coğrafi konumumuzun olması, gemi inşa sektöründe bölgenin güçlü ülkesi olmaya olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda milli uçak gemisi üretiminin yapılmasının planlandığı kuru tip havuz kenarlarında çalışacak olan iskele portal vinci geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında, Türkiye’deki yerli firmalar içerisinde tasarımı ve imalatı ilk defa yapılacak olan kuru havuz iskele portal vincinin detayları sunulmuştur. İskele portal vinci 300 tonmetre yükleme kapasitesine ve 25 m/dk hız ile sahanın bir ucundan diğer bir ucuna hareket edebilme kabiliyetine sahip olacaktır. İmalat ve montaj aşamaları için bilgisayar destekli tasarım kullanılmış olup kompleks bir yapıya sahip olan vincin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için sayısal modelleme yapılmıştır. Modelleme için NX 11.0.0.33, analizler içinse NX Nastran-Structural- SOL 101 Linear Statics-Global Constraints” modülü kullanılmıştır. Analizler farklı bom açılarında ve bu açıların her birisi için bomun farklı konumlarında yapılmıştır. Bu doğrultuda detaylı analiz için 20 adet farklı model üzerinde çalışılmıştır ve her bir model kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kritik yükleme koşullarına dayanarak, 300 tonmetre iskele portal vincinin bileşenleri tasarlanmıştır ve yapının bozulmasını ve devrilmesini önlemek için gerekli tasarım değişiklikleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vinç, Gemi Sektörü, Taşıma Sistemi, Yükleme, Analiz 


Keywords: