BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak Galip ANIK, Şükrü EREN, Serap ÖZHAN DOĞAN, Görkem KANPARA
50.000 TON KALDIRMA KAPASİTELİ YÜZER HAVUZUN DENİZE İNDİRİLİŞİNİN ELE ALINMASI
 
Deniz yapılarının karada imalatları yapıldıktan sonra denize indirilmesi gemi inşa sanayisi için her zaman son derece önemli bir konu olmuştur. Sektörde, geçmişten günümüze kadar denize indirme operasyonlarında birçok yöntem uygulanmıştır. Son yıllarda Çin’de geliştirilmiş olan balon ile indirme metodu düşük yatırım maliyeti ile küçük/büyük demeden birçok yapı için uygulanmaktadır. Gemi inşa indirmelerinde bu yöntemin uygulanışı, balonların belli bir sisteme göre yapının altına yerleştirerek, yapı tamamen balonların üstüne oturtulur. Sonrasında ilk hareket verilerek veya eğimli kızak kullanılarak denize iniş işlemi gerçekleştirilir. Balonla indirme metodunda balonların çok aksi bir durum olmadıkça tekrar tekrar kullanılabilme özelliğinin olması önemli etkenlerden biridir ve başka yapı iniş çalışmalarda maliyeti bu bakımdan da düşürmektedir. Bu çalışmada; Tersan Tersanesinin Ar-Ge Merkezi projelerinden olan 50.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzun iki eşit parça halinde balonla denize indirme operasyonunun ilk parçadaki uygulanan uygulamaları ve iniş operasyonu incelenmiştir. Bu kapsamda kullanılan balonların teknik özellikleri, sayıları, yerleştirmeleri, kullanılacak takaryaların sayısı, yapısı, hacmi ve tüm bu gerekliliklerin aynı zamanda uygulama metotlara yer verilmiştir. Ayrıca havuz bağlantı detayları, denize iniş öncesi yapılacak çalışmalara ve iniş esnasında yapılan operasyon basamakları detaylı incelenmiştir. Bu çalışma neticesinde; denize balonla indirme metodunun çok büyük tonajlı yapıların denize indirilişinde alternatif, uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir bir metot olduğu görüldü. Zaman ve maliyet bakımından daha uygun olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Denize İndirme, Balonla İndirme Yöntemi, Yüzer Havuz 


Keywords: