BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf DEMİRTEPE, İsa GÜN
9 KADEME YANIŞ SİSTEMİNE SAHİP GAZ VALFİ
 
Dünya’da evsel pişirici ocak ve fırın kullanımı son dönemlerde artmıştır. Bu sayede sektörde kullanılan ürünlerin teknolojik ve mekanik eksiklikleri daha fazla belirginleşmiştir. Doğalgaz ve LPG gazla çalışan evsel pişirici ocaklarda yanma pozisyonları maksimum ve minimum olarak sınırlandırılmıştır. Bu durum kullanıcılar için ara yanma pozisyonu olmadığından sıkıntı yaşatmaktadır. Projemizde 0.5 KW ile 5.0 KW yanma gücüne ulaşabilen 9 farklı yanış kademesine ve 9 farklı yanma gücüne sahip LPG (G30) ve NG (G20) gazların kullanımına uygun yeni bir valf geliştirilmiştir. EN125/EN126/EN1106 ve EN13611 standartlarına uygun, maksimum pozisyondan sonra her 22,5° de %10-12’lik bir debi düşüşü sağlayarak farklı debi geçişine izin veren, pişirmede yaşanan ara kademe problemlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Mevcutta kullanılan 2 kademe yerine 9 kademeli yanış özelliğine sahip gaz muslukları ocak ve fırınlarda enerji sınıflarının oluşmasını sağlayacaktır. Uygun kademede pişirme sayesinde ocaklarda ve fırınlarda emisyon oranının düşmesinde etkili olacaktır. Projede tasarım Autodesk İnventör programında modellenmiş olup, standart yapılardan farklı olarak özel olarak tasarlanmıştır. Kademe sisteminin hissedilebilmesi için gaz valfi üzerine özel bir kademe yapısı eklenmiştir. Gaz akış analizleri ve ısı transfer analizleri FloEFd CFD yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde metan (CH4) ve bütan (C4H10) gazı kullanılmış olup analizler 4 farklı güç elde edilebilen yanıcı bekler için de yapılmıştır. Yapılan analizlerde elde edilen debi değerlerinde %5lik bir sapma olduğu tespit edilmiştir. Musluğun özel tasarımından dolayı minimum pozisyonda geçen debinin mevcut musluk debilerinden düşük olmasından dolayı bu pozisyonda ateşleme yapılabildiğini kontrol amacıyla FloEFd CFD yazılımında yanma analizi gerçekleştirilmiş, çakmak 0,1 s aralığında çakılmış ve 9-10 L/sa bütan gazı yanıcı beklere gönderilerek ateşlemenin olup olmadığı kontrol ediliştir. Tüm bu analizler doğrultusunda prototip üretimi gerçekleştirilmiş olan proje ürünü firmanın sahip olduğu akredite gaz musluğu laboratuvarında test edilerek tasarım doğrulamaları gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kademeli Gaz Valfi, Evsel Pişiriciler İçin Gaz valfi, Emniyetli Gaz valfi, FloEFD CFD Analiz 


Keywords: