BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cem IRGAT, Serkan Ünal KURUÇAY, Merve BAŞAY
AÇILI ÇAMUR VANALARIN İŞLEVİNİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Akışkanların nakledildiği hatlarda, basınç altında çalışan boru, pompa, çek valf ve vana gibi farklı bileşenler günümüzde dünya genelinde sıklıkla kullanılmaktadır. Akışkan içerisinde olması muhtemel irili ufaklı katı parçacıklar önlem alınmadığı taktirde bu bileşenlere zarar verebilmekte, nakil hattının işlevselliğini yitirmesine ve dolayısıyla çok önemli maddi kayıplara sebep olabilmektedir. Bu katı parçacıkları süzen filtre sistemleri ise problemi giderici etkin bir çözüm yöntemidir. Firmamız tarafından üretilen, akışkan giriş-çıkışı arasında 90o’lik açı bulunan ve “Açılı Çamur Vana” olarak isimlendirilen ürünümüz, bu filtre sistemlerinden birisidir. Bu ürün üzerinde yapılan incelemelerde mevcuttaki çamur vana girişinde bulunan ve sepet olarak adlandırılan dairesel kısmın, etkili kullanılamadığı; sepetin şeklinden dolayı akışkanın her alana eşit miktarda yayılmadığı, akışkanın yoğunlukla geldiği alanın, sepet içindeki diğer alanlara göre daha önce deforme olduğu ve aşındığı tespit edilmiştir. Bu problemlerin giderilmesi ve vananın daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, tasarımsal değişikliklere gidilmiştir. Öncelikle Solidworks programında mevcut tasarım üzerinde akış analizleri tekrar yapılmış ve gerçekteki durumla uyumlu sonuçlar elde edilerek problemin sanal ortama doğru bir şekilde aktarıldığı teyit edilmiştir. Akışkanın sepet içine eşit şekilde yayılması amacıyla, vananın içerisindeki akışkanın geçtiği borunun bir kısmı açılı şekilde model üzerinde kesilerek, tasarımsal bir yenilik elde edilmiş ve akış analizleri tekrarlanmıştır. Sonuçlar, akış direncinin düştüğünü, akışkanın sepet içerisine daha homojen bir şekilde yayıldığını, bu sayede filtrenin ömrünün arttığını ve dolayısıyla sepeti temizleme sıklığının azaltılabileceğini göstermiştir. Yapılan yeni tasarımın prototipleri imal edilerek çalışma şartlarında denenmiş ve analiz sonuçlarına da paralel olarak ilk tasarımdaki problemleri büyük ölçüde giderdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açılı, Çamur, Vana, Akış, İyileştirme, Analiz, Filtre 


Keywords: