BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ekin Nisa SELAYET SARAÇ, Ayşegül ÇAKIR ŞENCAN, Şenol ŞİRİN, Müberra Rüveyda KOÇAK, Beytullah ERDOĞAN
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA SİO2 KATKILI NANOAKIŞKAN KULLANILAN ÇEVRE DOSTU SOĞUTMA YÖNTEMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜĞÜNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada MMY yöntemi ile AISI 304 paslanmaz çeliğinin tornalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kesme sıvıları işleme sırasında soğutma etkisinden dolayı ve yağlama oranının iyi olmasından dolayı fazlaca kullanılırlar. Bu fazla kullanım da üretim maliyetlerinin artmasına sebep olur. Kesme sıvılarının yüksek kullanımının azaltılması gerekir. Ayrıca kesme sıvılarının çevre ve insan sağlığına olan zararlı etkileri düşünülürse, geleneksel soğutma yöntemleri yerine MMY yöntemleri kullanmak daha faydalı bir yöntemdir. Yapılan bu deneysel çalışmada sade MMY sistemi, kuru kesme yöntemi ve farklı oranlarda SiO2 nanoparçacıkları takviye edilerek oluşturulan nanoakışkanların kullanıldığı MMY yöntemlerinin yüzey pürüzlülüklerine etkisi incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen 4 farklı soğutma yöntemi ile sonuçlar elde edilmiştir. Farklı soğutma yöntemleri ile birlikte, 4 farklı ilerleme ve 4 farklı kesme hızı kullanılarak deneyler yapılmış olup, iş parçalarındaki yüzey pürüzlülükleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar S/N testleri ve varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. En kötü yüzey pürüzlüğü değerleri, çıkan grafikler ile değerlendirilmiş ve kuru kesmede olduğu gözlenmiştir. SiO2 nanoparçacık takviyeli MMY yöntemlerinin yüzey kalitesine sade MMY yönteminden daha olumlu katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca SiO2 nanoparçacık takviyeli MMY yöntemlerinde, SiO2 nanoparçacığın katıldığı yüzde değerleri de önemli olup, oranın artmasıyla yüzey pürüzlülüğü etkileri gözlenmiştir. Bunun yanında literatürde vurgulandığı gibi, bu çalışmada da yüzey pürüzlüğü üzerindeki en etkili parametrenin ilerleme olduğu belirlenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Çevre dostu işleme, MMY, Nanoakışkan, Tornalama, Kesme sıvısı 


Keywords: