BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İzen ELMASLI, Murtaza FARSADİ
AKILLI SERA KONTROLÜ İÇİN FARKLI VERİ AKTARIM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Gelişen teknoloji ile birlikte otomasyon ve uzaktan kontrol sistemleri gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Artan insan popülasyonu neticesinde verimin yüksek olması gereken alanlardan biri olan tarım sektöründe ise bu teknolojik gelişmeler yeteri kadar uygulanamamıştır. Bu çalışma seracılık ve tarım faaliyetleri yürüten çiftçilerin veya hobi kullanıcılarının ister manuel ister ise otomatik olarak seranın kontrol edilebilmesine imkan vermektedir. Bu sayede insan kaynaklı yaşanan kayıplar minimuma indirilebilecek ve daha verimli seracılık faaliyetleri yapılabilecektir. Sera yapısı gereği içindeki bitkileri sıcaklık ve yağmur gibi faktörlerden korumaktadır. Fakat verimin arttırılması için optimum değerlerde sulama da gerekmektedir. Sensörler yardımıyla toprak nemi, ortam sıcaklığı ve hava şartları gibi dış etkenlerin verileri algılandıktan sonra akıllı sera sistemiyle direkt müdahale edilebilmektedir. Otomasyon sistemleriyle kontrol edilerek tüm bu parametreler insan denetiminden çıkarılıp gerekli mikrodenetleyiciler ve sensörler ile veriler toplandıktan sonra komutların yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada Arduino Mega 2560 ile toplanan veriler iki adet ESP32 mikrodenetleyici kartı kullanılarak biri bluetooth diğeri ise yerel ağ üzerinden parametreleri kullanıcı ile buluşturmaktadır. Sistem hem WiFi üzerinden bilgisayar ile hem de bluetooth üzerinden android uygulama ile kontrol edilebilir ve değerler görüntülenebilir. İstendiği taktirde eşik değerleri belirlenebilir ve sistem tamamen otomatik olarak belirlenen parametreleri kontrol ederek gerekli eylemleri gerçekleştirebilir. Böylece ESP32 mikrodenetleyici kartlarından birisi bluetooth ile diğeri ise WiFi ağı üzerinden haberleşip sistemdeki değerleri kullanıcıya ulaştırabilir. Bu çalışma sonucunda bluetooth ve WiFi olmak üzere farklı iki veri aktarım sistemlerinin farklılıkları incelenmesi amaçlanmıştır. (Bu çalışma ilgili yazarın İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Akıllı sera, Arduino, Otomasyon, WiFi, Bluetooth 


Keywords: