BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tunahan SARIKILIÇ, Erdem ÖZYURT
AKTİF IZGARA SİSTEMİ ÜZERİNE İNCELEMELER
 
Bu derleme çalışmasında, aktif ızgara (Active Grille Shutter) teknolojisi üzerine literatürde son 15 yılda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Enerjinin büyük önem arz ettiği bu günlerde yakıt ekonomisinin değeri her geçen gün artmakta dolayısıyla araçlar için yakıt tasarrufu sağlayan teknolojilere olan talep de artmaktadır. Artan yakıt tüketimiyle birlikte taşıtların kirletici emisyonları ön plana çıkmaktadır. Taşıttaki, yakıt tüketimini ve kirletici emisyonları azaltmanın en önemli yolları, taşıt aerodinamiğinin iyileştirilmesi ve motorun sıcaklığının kontrol edebilmesidir. Araç aerodinamiğinin optimizasyonunu yaparak, aracın optimum yakıt tüketimine ulaşması sağlanabilmektedir. Otomotiv mühendisleri aerodinamik sürtünmeyi azaltmak için araçların dış gövde tasarımlarını iyileştirme ve yeni geliştirilen teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmektedir. AGS teknolojisi günümüzde otomotiv sektöründe büyüyerek araçlarda kendine yer bulmaya başlayarak popüler hale gelmektedir. Gelişmiş yakıt teknolojilerine artan talep nedeniyle çalışmada incelenen aktif ızgara sistemi (AGS), taşıt hızına ve motorun durumuna (yük, sıcaklık) bağlı olarak, taşıtın ön ızgaralarına yerleştirilen elektronik kontrollü kanatlarla anlık kademeli olarak hava girişini açıp kapatan ızgara sistemidir. Kontrollü aktif kanatlarla, motora gelen soğutma havasını anlık değiştirerek, motor sıcaklığını kontrol altında tutup, araç aerodinamik sürtünme direncini azaltarak yakıt ekonomisini iyileştirebilir. Bu yazıda, literatürde aktif ızgara sisteminin çalışma prensi, çalışma noktalarının seçimi, deneysel ve analiz test sonuçları, araç termal yönetimi, yakıt ve emisyon çalışmaları ve aerodinamik etkileri üzerine yapılan araştırmalar incelenerek, toplanan tüm bulgu ve sonuçlar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aktif Izgara Sistemi, Araç Termel Yönetimi, Aerodinamik, Yakıt Tüketimi. 


Keywords: