BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin ÖZÇİÇEK
AKUAPONİK SİSTEMLERDE BALIKLARIN BESLENMESİ
 
Su ürünleri yetiştiriciliği, son yıllarda en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olup, yakın gelecekte dünya gıda ihtiyaçlarını karşılamak için en umut verici tarım faaliyetlerinden biri olmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği ile topraksız tarımın entegre edildiği bir organik yetiştiricilik yöntemi olan akuaponik sistemler, son yıllarda hızla yayılmaktadır. Akuaponik sistemler, gelişmekte olan bir teknoloji ve bilim konusudur. İyi tasarlanan bir akuaponik sistemde; organik yükü fazla olan sudan faydalanma oranı artarken, su tüketimi azalabilir ve balık ile bitki olmak üzere iki ürünün üretimiyle kârlılık artabilir. Akuaponik sistemlerde tilapia, sazan, koi, alabalık, levrek ve morina vb. balıklar kullanılmaktadır. Bitki olarak da; marul, biber, domates, lahana, kabak, salatalık, ıspanak, çilek, fesleğen, maydanoz, su marulu vb. kullanılabilmektedir. Bu sistemdeki balıklar, ihtiyaç duydukları maddeleri içeren besinlerle beslenirler. Balıkların oluşturduğu azotlu bileşenlerce zengin atıklar, bitkilerin besin olarak kullanabileceği formlara bakteriler tarafından dönüştürülerek bitkilerin kullanımına sunulur. Bitkiler de bu bileşenleri besin olarak alırlar. Bitkiler bünyesinde ortamdaki azotlu bileşikleri topladığı için, aynı zamanda suyu biyolojik olarak filtrelemiş olur. Akuaponik sistemler de balık türüne göre balık yemi seçilmesine öncelik verilse bile, yem bileşenlerinin seçimi de bitkilerin ihtiyaçlarına göre olmalıdır. Bu sistemlerin işleyişi, besin döngüsü arasındaki dinamik dengeye bağlıdır. Akuaponik sistemler, ülkemiz için gelişmekte olan sürdürülebilir bir gıda üretim sistemi olup, bu konuyla ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, akuaponik sistemlerde balıkların beslenmesiyle ilgili bilgiler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akuaponik, Bitki, Balık, Besin 


Keywords: