BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda TÜRK
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TÜRKİYE, IĞDIR İLİNDE YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ İÇİN PİLOT ALAN BELİRLENMESİ
 
Dünya nüfusunun sürekli artması, enerji arzında da sürekli bir artış yaratmıştır. Sınırlı fosil kaynaklı rezervlerin azalması ve 30-40 yıl içinde bu rezervler Dünya’nın ihtiyaçlarını karşılayamayacak olması bunlarla birlikte fosil kaynak kullanımının zararlı etkileri olması sebebiyle var olan enerji kaynaklarını mümkün olduğunca verimli kullanmaya ve alternatif enerji kaynaklarına yönelim olmuştur. Yapı sektöründe de çevre dostu malzemeler tercih edip, enerji ihtiyaçlarını azaltmaya yönelik sürdürebilir binalara yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Yeşil çatı sistemlerinin, enerji verimliliğini artırması, hava kalitesini iyileştirmesi, karbon emisyonunu azaltması, su tutulumunu artırması ve kentsel ısı adasını hafifletmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır. Yeşil çatı, tüm dünyada şehirlerde sıcaklık artışına, kuraklıklara, kentsel alanlarda su baskınlarına ve hava kirliliğine neden olan iklim değişikliğini azaltmak için en önemli çözümlerden biri olarak algılanmaktadır. Ayrıca Iğdır ili, Türkiye’de karbon emisyonu ve çevre kirliliği en yüksek illerden biridir. Bu nedenle, yeşil çatı sistemi altyapısı, Iğdır’da insan kaynaklı karbondioksit ve diğer “sera” gazlarının emisyonlarının etkilerini azaltmak için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, kurulum için bir pilot alan bulmak amacıyla nüfus yoğunluğuna göre seçilen 5 mahalleyi değerlendirmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılmıştır. Bu yöntemle 5 mahalle, ekonomik, çevresel ve sosyal yapı ile ilgili belirlenmiş 12 kritere göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yaklaşımın Bağlar mahallesinin yeşil çatı sistemi inşa etmek için pilot olarak en iyi alan olduğunu ortaya çıkardığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir binalar, Yeşil çatı sistemleri, Çok kriterli karar verme metotları, Analitik hiyerarşi süreci (AHS). 


Keywords: