BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyn MİRZAYEV
ASANSÖR TAHRİK MEKANİZMASI ŞEMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
 
Makalede asansör tahtik mekanizmasının analizi yapılmıştır. Asansörlerin modern ve eski tahrik mekanizmaları sınıflandırılmış ve karşilaştırılmıştır. Şemaları çizilmiş her bir tahrik mekanimasının çalışma çekli açıklanmış, artı ve eskilikleri açıklanmıştır. Bazı tahrik mekanizmalarının mevcut ve alternatif olarak önerilen kinematik şemaları geliştirilmiş ve karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Mevcut ve önerilen varyantlarda, tahrik mekanizması redüktörünün tahrik edilen şaftın statik hesabı aparılmış ve analiz edilir. Önerilen tasarım çözümü daha yüksek bir güvenilirlik derecesine sahiptir, şaftı konsol yükünden kurtarır ve sonuç olarak yataklarda reaksiyon kuvvetlerin ortalama 1,8 kat ve eğilme momenti 1,7 kat azaltılmasını tamin etmektedir. . Asansör tahrik mekanizmaları üzerinde yapılan araştırmada, kasnak - sonsuz vida çarkı -yatak bloğu uygulamasına ilişkin analiz ve hesaplamalara dayalı olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 1. Vinç redüktöründe dönen eleman sayısı azaltılarak ikiye, dönme hareketini ileten parça sayısı ise üçe düşürülmüştür; 2. Tahrik edilen şaft dönme momentini (torku) iletmekten azad edilmi, serbest dönmesi ile yalniz bir eksen gibi çalışmaktadır; 3. Dişli kutusunun tahrik şaftı üzerindeki iki kama bağlantısı aradan kaldırılmıştır; 4. Önerilen modernizasyon, yapısal elemanların sayısını azaltarak ve yapısını basitleştirerek vincin güvenilirliğini artırabilir; 5. Yeni tasarım çözümü, sonsuz vida redüktörünün tahrik edilen şaftını konsol yüklenmesini ortadan kaldırır, yatak bloglarına gelen kuvvetleri ve şaftın eğilme momentini iki dafaya kadar azaltır. Mekalede şemalari işlenilmiş tahrik mekanizmalari asansörlerin modern tahrik mekanizmalarinin hazirlanmasinda faydali ola biler.

Anahtar Kelimeler: Asansör, Tahrik mekanizması, Sonsuz vida redüktörü, Kasnak, Kinematik şema 


Keywords: