BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Enes ULU, Kamuran Nur BEKİROĞLU, Fatma KESKİN ARABUL
ASENKRON CER MOTORLARINDA KULLANILAN ÇELİK SACLARIN MOTOR VERİM DEĞERİNE OLAN ETKİLERİ
 
Asenkron motorlar geçmişten günümüze kadar birçok farklı alanda kullanılan; basit yapıları, ucuz maliyetleri ve bakım masraflarının az olması sebebiyle her daim kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edilen bir motor tipidir. Sektörde asenkron motorlar kompresör, asansör, yürüyen merdiven, pompa, vinç ve konveyör uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılmış, raylı sistem uygulamaları da asenkron motorların bu kullanım alanlarından biri olmuştur. Bu çalışmada, asenkron cer motorları için yüksek manyetik geçirgenlikli, düşük kayıplı ve/veya farklı kalınlıklarda çelik sac malzemelerinin kullanılması durumunda motor verimi ve motor toplam kayıplarında meydana gelen değişim, bilgisayar destekli tasarım programlarından biri olan ANSYS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çelik sac malzemesi seçimi için yapılan analizler sırasında sac tipinin motor verimi ve toplam kayıplara etkisinin net bir şekilde görülebilmesi için sac tipi dışındaki diğer mevcut motor parametreleri sabit tutulmuştur. Denenen farklı çelik sac malzemeleri arasından referans cer motorundan maksimum verim değerinin elde edilmesine imkân sağlayan en uygun sac tipi belirlenmiştir. Ayrıca analizler sonucunda belirlenen nihai çelik sac malzemesinin, motor performans değerleri üzerinde meydana getirdiği değişimler, referans cer motoru performans değerleriyle karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, referans motorda kullanılan 1,5T manyetik akı yoğunluğu ve 50Hz frekanstaki nüve kaybı değeri 6,00W/kg olan 0,50mm kalınlığındaki 50JN600 sac tipi yerine yine aynı manyetik akı yoğunluğu ve frekanstaki nüve kaybı değeri 2,10W/kg olan 0,35mm kalınlığındaki 35JN210 sac tipinin kullanılmasıyla motor verim değerinin yaklaşık %1,3 oranında artması sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde asenkron cer motorunda kullanılan sac malzemesi için nüve kaybı ve kalınlığı daha düşük sac tiplerinin kullanılması halinde motor verim değerinin arttırılabileceği ve kayıpların minimize edilebileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Raylı Sistemler, Asenkron Cer Motoru, Motor Tasarımı 


Keywords: