BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Taha ASLAN, Erol İSKENDER, Atakan AKSOY, Aytuna SAYIN, Dündar AYYILDIZ
ASFALT KAPLAMALARDA PERFORMANS ARTIRICI OLARAK DİATOMİT KATKISININ İNCELENMESİ
 
Asfalt kaplamalarda düşük sıcaklık çatlaması başlıca problemlerdendir ve tekerlek izi, su hasarı gibi problemler esas olarak büyük oranda iyileştirilebilse bile düşük sıcaklık çatlaması belirgin bir sorun olarak kalabilmektedir. Bu araştırmada, diatomit katkısının çatlama ve su hasarı problemleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Diatomit katkısı, karışım üniformlaştırıcı, yaşlanma önleyici, tekerlek izi direnci artırıcı, su hasarı azaltıcı gibi yönleri ile bilinmektedir. Buna karşın, düşük sıcaklık çatlaması konusundaki etkisi etkili - etkisiz olarak görülebilmektedir. Bu araştırmada, katkısız ve diatomit modifiye asfalt karışımların su hasarı direnci modifiye Lottman yöntemi ile çatlama direnci de dolaylı çekme mukavemeti deneyi ile araştırılmıştır. Üç farklı diatomit katkısı, ıslak ekleme yöntemine göre %5 oranında (yaygın oran-düşük orta kullanım oranında) bitüme ilave edilerek diatomit modifiye bitümler elde edilmiş, kontrol ve modifiye bitümlerle yoğun gradasyonlu asfalt betonu üretilmiştir. Diatomit katkılı karışımların tamamı kontrol karışımlara göre daha yüksek su hasarı direnci göstermiş ve 0.80 çekme mukavemeti oranına göre üst düzey performans sergilemiştir. Düşük sıcaklık çatlaması yönünden, diatomit modifiye karışımlar kontrol karışımlara eşdeğer veya daha düşük çekme dayanımları ortaya koymuştur. Düşük sıcaklıkta (0 ºC) çekme dayanımlarının özellikle diatomit katkılarının yüzey alanından (inceliğinden) etkilendiği görülmüştür. Daha ince yapı daha düşük çekme dayanımı ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen, 25 ºC sıcaklıkta, özellikle su koşullandırılmasına tabi tutulmuş örnekler, kontrol karışımlarla eşdeğer veya daha yüksek çekme dayanımları vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Diatomit, Çatlama, Su hasarı, Asfalt kaplamalar 


Keywords: