BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed MARAŞLI, Kader DİKMEN, Volkan AKMAZ, Menderes KAM, Hüsnü GERENGİ
ASİT YAĞMURLARININ CAM ELYAF TAKVİYELİ BETONLARIN MONTAJINDA KULLANILAN ANKRAJ ELEMANLARININ KOROZYON MEKANİZMASINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Fosil yakıtlarının kullanımına bağlı olarak, kükürt oksit (SOX), ve azot oksit (NOx) atmosfere salınır. Bu hava kirleticileri su, oksijen ve diğer maddelerle tepkimeye girerek havada H2SO4 ve HNO3 oluşturarak yağan yağmurun daha asidik (pH < 4.5) olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada; çevre ve canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkileri iyi bilinen asit yağmurları, cam elyaf takviyeli betonların ana yapıya montajında kullanılan elektro galvanizli ve galvanizsiz metal ankraj elemanının korozyon mekanizmasına etkisi elektrokimyasal korozyon belirleme yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) verileri elektro galvaniz işleminin toplam korozyon direncini yaklaşık iki kat arttırdığını ve elektro galvaniz işlemi ile yüzeyde oluşan çinko kaplamanın, yapay asit yağmuru etkisiyle zamanla çözülerek, çok etkili bir koruma sağlamadığı görülmüştür. Potansiyodinamik Polarizasyon (TP) yöntemi ile elde edilen korozyon akım yoğunluğu (Icorr) değeri de bu bulguları desteklemektedir. Açık devre potansiyeli (OCP) ölçümleri; elektro galvaniz kaplamanın ilk bir saat yapay asit yağmuru ile reaksiyona girerek 1128 mV olan ilk potansiyel değerinin anodik yönde kaymasına neden olmuştur. İlk bir saatin sonunda elde edilen 1114 mV değeri, deney sonuna kadar sabit kalması metalin yüzeyinde tekrar oluşan bir oksit filminin varlığını işaret etmektedir. Ters metal mikroskobuyla elde edilen optik resimler uygulanan elektrokimyasal verilerin sonuçlarını desteklemektedir. Elektro galvaniz işlemi uygulanmamış metalin yüzeyinde de çok daha fazla korozyon oluştuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Asit yağmurları, Cam elyaf takviyeli beton, Korozyon, Ankraj elemanı 


Keywords: