BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim AKSOY, Hamza ŞENGÜL
AZOT GAZI İLE YAPILAN ARINDIRMA İŞLEMLERİNDE VAKUM ÖZELLİĞİNİN İŞLEM SÜRESİ VE KURU GAZ SARFİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRMASI
 
Elektronik, optik ve yüksek voltajlı lazer sistemlerde (gece görüş gözlükleri, atış yeri tespit sistemi, gece görüş silah nişangâhları, termal silah dürbünleri vb.) zamanla yoğuşma problemi yaşanmaktadır. Bu mühimmat ve ekipmanların tamamına yoğuşma/nem sorununun giderilmesi için periyodik olarak arındırma işlemleri yapılması gerekmektedir. Azot gazı kuru bir gaz olma özelliğinden dolayı pek çok sektörde süpürme kurutma, soğutma, basınç testi gibi pek çok farklı amaçla kullanılmaktadır. Mühimmat ve ekipmanlardaki yoğuşmayı gidermek amacıyla azot gazının kuru gaz olma özelliğinden faydalanılarak bu ekipmanların içine azot gazı doldurmak suretiyle nemin ortamdan uzaklaştırılması ve net bir görüntü elde edilmesi sağlanmaktadır. Ancak, ekipmanların içine azot gazı verilirken gerekli çiy noktası değerine ulaşması çok zaman almaktadır. Bu durum ciddi miktarda zaman kaybına yol açmaktadır. Yapılan çalışmada, mühimmat ve ekipmanların yapılan periyodik temizleme işlem sürelerinin kısaltılması ve harcanan azot gazının azaltılması için vakum yöntemi üzerinde çalışılmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada iki farklı iç hacme sahip numune için vakum özelliği çalıştırılmadan çiy noktası değerinin -20°C değerine ulaşması beklenmiştir. İkinci aşamada ise aynı numuneler üzerine vakum özelliği kullanılarak çiy noktası değerinin -20°C değerine ulaşması beklenmiştir. Arındırma işlem süreleri karşılaştırıldığında vakum özelliği kullanımının işlem süresini ciddi miktarda azalttığı ve buna bağlı olarak azot gazı tasarrufu sağlandığı ortaya konmuştur. Çalışma yapılırken Triyosys-Smart NiPU ticari ürünü kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azot Gazı Arındırma, Vakum, Nem Giderme, Çiy Noktası, Yoğuşma 


Keywords: