BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, A. Engin ÖZÇELİK, Deniz AYDOĞAN
BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN SERA GAZI SALINIMI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ
 
Tarımsal üretim kaynaklı sera gazı salınımının iklim değişikliklerinde ciddi oranda etkisinin olduğu yapılan birçok çalışmada belirtilmektedir. Bu noktada tarımsal üretimin önemli bir parçası olan hayvancılıkta, hayvanların beslenmesi için üretimi yapılan bitkilerin yetiştiriciliğinde uygulanan kimyasallar, sera gazı salınımında ciddi bir kaynak olarak gösterilebilmektedir. Ancak tarımda hayvancılığın önemli bir paydasını oluşturan yembitkilerinin, yetiştiricilik uygulamaları sırasında ekim nöbetinin yapılması ve ekim nöbeti için özellikle baklagil yem bitkilerinin kullanılması hayvancılığın çevreye zararlı sera gazı salınımı etkisini azaltmaya yönelik yapılan en önemli uygulamalardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi baklagil yem bitkilerinin köklerinde bulundurdukları azot fiksasyonunu sağlayan rhizobium bakterilerinin oluşturduğu nodüllerin toprak ve ana bitki için önemli bir azot kaynağı olması nedeni ile sera gazı salınımında ciddi katkısı olan fosil yakıt, kimyasal gübre kullanımı gibi uygulamaları en aza indirgemesidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sindirim sistemlerinde başlıca sera gazı etkisine sahip olan metan gazı üretimi olmaktadır. Bu da sera gazı salınımında ciddi bir kaynak olarak görülmektedir. Bu nedenle hayvanların yem ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak baklagil yembitkileri içinde bulunan sekonder metabolitler, hayvan sindirim sistemindeki metan gazı oluşumunu en aza indirgeyerek, baklagil yembitkilerinin yetiştiriciliğinin sera gazı salınımında önemli mücadele yöntemlerinden birisi olarak görülmesini sağlamaktadır. Çalışmamızda çayır mera alanlarının önemli bitkilerinden olan baklagil yembitkilerinin sera gazı salınımındaki önemi ve çevreyle olan ilişkisi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Baklagil,Yembitkileri, Sera gazı, Metan gazı 


Keywords: