BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış KALAYCIOĞLU, Alemdar ONGUN
BALİSTİK ETKİ ALTINDA SERAMİK ÖN YÜZLÜ ÇELİK ZIRH SİSTEMİNİN ÇELİK PLAKASINDA OLUŞAN GERİLME DURUMUNUN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, 7,62 mm kalibreli mermi darbesine maruz kalan seramik ön yüze sahip çelik zırh sisteminin, arka yüzündeki çelik plakasında oluşan plastik von_Mises eşdeğer gerilme durumu balistik sayısal analiz yardımıyla incelenmiştir. Tasarımda zırhın seramik ön yüzeyi için 10 mm kalınlığında altıgen Alümina (Al2O3) seramikler ve arka yüzeyi için S235 zırh çeliğinden üretilmiş 6 mm kalınlığında plaka tercih edilmiştir. Zırh sisteminin balistik sayısal analizleri Ansys Explicit/Dynamic sonlu eleman programında gerçekleştirilmiştir. Analizlerde çelik malzeme modeli için yüksek hızlarda plastik deformasyona izin veren Johnson-Cook malzeme modeli ve seramik malzeme modeli olarak da Johnson-Holmquist malzeme modeli kullanılmıştır. Ansys expicit dynamic modülünde yapılan analiz sonucunda çelik plakada oluşan plastik von Mises eşdeğer gerilme değerinin mermi darbesi sonucu çelik plakanın maruz kaldığı birim şekil değiştirme hızında S235 çeliğine ait analitik yöntem yardımıyla bulunmuş akma dayanımı ve maksimum yük altındaki gerilme değeri ile karşılaştırması yapılmıştır. Zırh sisteminin sayısal analizinde çelik plakada mermi darbesi sonucu maksimum 578 MPa plastik von Mises efektif gerilmesinin oluştuğu görülmüştür. Elde edilen bu gerilme değerinin çelik plakanın mermi darbesi esnasında yüksek şekil değiştirme hızında sahip olduğu akma dayanımı değerinin üzerinde, maksimum yük altındaki gerilme değerinin altında çıktığı belirlenmiştir. Böylelikle plakada plastik deformasyon dışında herhangi bir hasarın oluşmadığı hem sayısal hem analitik olarak doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seramik Ön Yüzlü Çelik Zırh Sistemleri, Balistik Analiz, Plastik von_Mises Eşdeğer Gerilme, Yüksek Şekil Değiştirme Hızı 


Keywords: