BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda ALBAYRAK
BİLYALI DÖVME İŞLEMİ UYGULANMIŞ Tİ6AL4V ALAŞIMININ MANYETON SIÇRATMA YÖNTEMİ KULLANILARAK TANTAL-OKSİT KAPLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
 
Titanyum alaşımları yüksek mukavemete sahip olmaları, biyouyumlulukları ve aşınma dayanımları nedeni ile biyomedikal malzeme üretimi ve implant endüstrisinde kullanılmaktadır. Fakat titanyum ve alaşımlarının biyouyumluluklarından söz ederken biyotolerant bir yapıda olduklarını ve aslında vücuda iyon salınımı yaptığını ve kullanıldığında bu iyon salınımlarının sağladığı faydanın yanında tolere edilebilir bulunduğunu bilmek gerekir. Günümüzde, titanyum ve alaşımlarının kullanımı sonrasında vücut içine saldığı iyonların aslında çok da tolere edilebilir olmadığına dair kanıtlar mevcut olup, bu salınımın en aza indirilmesi üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Kaplama ile implant malzemesinin izolasyonunu sağlamak, hem altlık olarak kullanılan alaşımın mekanik özellikleri nedeniyle sahip olduğu avantajı korur hem de vücut sıvıları ile implant arasında inert yapısı nedeni ile bir tampon görevi görür. Yapılan çalışma, titanyum ve alaşımlarının üzerine biyoinert özelikte oksitli ve kararlı bir yapıya sahip tantal-oksit tabakası eldesini amaçlamaktadır. Bu amaçla günümüzde biyomalzeme olarak en çok tercih edilen Ti6Al4V alaşımı altlık olarak seçilmiş olup yüzeyler bilyalı dövme işlemi ile pürüzlendirilmiştir. Pürüzlü altlık üzerine manyeton sıçratma yöntemi ile tantal-oksit kaplama tabakası biriktirilmiştir. Çalışmada elde edilen kaplanmış numunelerin yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu ve enerji dağılım spektroskopisi yöntemleri ile incelenmiş ve kafes yapısı X-ışını kırınımı ile analiz edilmiştir. Kaplanmış nihai numunelerin mekanik özellikleri belirlenmiş ve kaplanmamış kontrol numunesi ile kıyaslamalar yapılmıştır. Elde edilen kaplama tabakasının kalınlığı ≈3 µm olarak ölçülmüştür ve kaplamanın koruyucu bir kaplama olarak nitelendirilebileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V, Bilyalı dövme, Titanyum alaşımı, Tantal-Oksit, Kaplama, Karakterizasyon 


Keywords: