BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihan KİREÇCİ, Hasan ÖZTÜRK, Rafet Can ÜMÜTLÜ
BİR DİŞLİ KUTUSUNUN MODELLENMESİ VE OYUKÇUK HATASININ TESPİTİ
 
Dişli kutuları, mekanik sistemlerde hareket ve güç iletiminde çok sık kullanılan en önemli makina elemanlarından birisi olmakla birlikte bu sistemlerde zorlu çalışma şartları altında veya yorulmalar sonucu bazı hasarlar meydana gelebilmektedir. Dişlilerde oluşabilecek bu hasarlar ait oldukları mekanik sistemlerin çalışma performansını, güç ve hareket iletim fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilmekle birlikte zamanla ait olduğu mekanik sistem üzerinde geri dönüşü olmayan çok daha ciddi hasarlara da sebep olabilmektedir. Bu sebeple dişli kutusu elemanlarında oluşabilecek hataların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesi çok önemlidir. Literatürde dişli kutularında oluşan hataların tespitleri üzerine bir çok çalışma bulunmaktadır. Ancak dişli kutularındaki hata tespitleri genelde deneysel olarak yapılmaktadır ve bu yöntem oldukça zaman alıcı ve masraflıdır. Deneysel çalışmalarda karşılaşılan bir diğer zorluk ise istenen hata türlerinin ve hata seviyelerinin yapay olarak oluşturulmasıdır. Bu çalışmada dişli kutularındaki farklı oyukçuk hatası tipleri bilgisayar ortamında modellenmiş ve titreşim sinyalleri FFT (Fast Fourier Transform) metodu ile incelenmiştir. Yapılan bu çalışma ile dişli kutularında oluşan hataları incelemek için yapılan deneysel çalışmaların yol açtığı yüksek maliyet ve zaman kaybı sorunları ortadan kaldırılmış, incelenmesi istenen hata türleri ve hata seviyeleri bilgisayar ortamında kolaylıkla modellenip analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar dişli kutularında oluşabilecek hata türleri ve analizi konusunda yapılacak yeni çalışmalara öncü olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dişli Kutusu, Arıza Tespiti, Oyukçuk Analizi, Titreşim, FFT 


Keywords: