BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çisil TİMURALP
BİR KANAT PROFİLİNDE AERODİNAMİK PERFORMANSIN SAYISAL ANALİZİ
 
Bir uçağın hava içerisindeki davranışı, uçağa etki eden kuvvetler tarafından belirlenir. Üst yüzeyi alt yüzeye göre daha kavisli olan ve su damlasına benzeyen kanat yapısında bu durum basınç farkı meydana getirir. Alt yüzeyde üst yüzeye göre daha fazla bir basıncın oluşması kaldırma kuvvetini sağlar. Kanat profillerinin aerodinamik performans özelliklerini artırmak, kanat profili etrafında oluşan kaldırma kuvvetinin arttırılması ve sürükleme kuvvetini azaltılması ile sağlanır. Böylelikle hava araçlarında da farklı uçuş şartlarında farklı kanat profil geometrileri ile uçuş gerçekleşir. Kanat profilleri uçakların hızlarına göre değişiklik gösterir. Düşük hızlarda kanat kısmı daha kavisli iken savaş uçakları gibi yüksek hıza sahip uçaklarda kanat profilinin üst kavisi daha azdır. Günümüzde pek çok ülke tarafından geliştirilmiş çok çeşitli kanat profilleri vardır. Bu çalışmada, bir kanat profili üzerindeki basınç dağılımı ve aerodinamik özellikler Reynolds ortalamalı Navier–Stokes denklemlerini sonlu hacim metodu ile çözen Ansys-Fluent® ticari yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İki boyutlu bir cismin arkasındaki akışı boyunca akım özellikleri değişmediğinden, bir cismin aerodinamik performansı incelenirken sadece bir tek kesitinin etrafındaki akışı incelemek yeterlidir. Bu yüzden çalışmada farklı hücum açılarındaki iki boyutlu kanat profilinin aerodinamik özellikleri incelenmiş, optimum ağ yapısının belirlenmesinde duvar fonksiyon (y+) değerleri kontrol edilmiştir. Farklı hücum açısındaki kanat profillerinin basınç dağılımları, yüzey sürtünme ve kaldırma katsayıları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aerodinamik, Hücum açısı, Kanat profili 


Keywords: