BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih IŞIK, Ömer Faruk TOZLU
BİR SERVO SİSTEMİN MOBİL TABANLI KONTROLÜ
 
Alternatif Akım servo motorlar (AC Servo Motor) endüstriyel sistemlerde çoğunlukla hassas ve yüksek tork gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedirler. Bu motorların kontrolü özel olarak tasarlanmış sürücüler ile kontrol edilmektedir. Sürücüler farklı modlarda çalışmakta olup istenilen kontrol sisteminin oluşturulması için programlanabilir denetleyicilere ihtiyaç duymaktadırlar. Servo motorlar ile yapılacak kontrol türleri pozisyonlama yada tork şeklinde yapılmaktadır. AC servo motorlar endüstriyel bir sistemde özel uygulamalarda mekanik sistemlerin özel hareketleri için son derece uygun bir seçim olmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin kontrol edilmesi ne kadar önemli ise parametrelerinin izlenmesi de o kadar önemlidir. AC servo motorlar için kullanılan özel sürücülerde birçok parametre olup bu değerlerin gerçek zamanlı izlenmesi süreç için son derece önemlidir. Bu çalışmada ise bir AC servo motorun mobil aygıtlar üzerinden kontrolü ve parametrelerinin izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özel olarak tasarlanmış mekanik sistem ile akuple edilmiş bir adet AC servo motor, bir adet PLC ve mobil sunucu kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç özellikle hassas kontrol sistemlerinde kullanılan AC servo motorların akıllı aygıtlar üzerinden uzaktan kontrolü üzerinedir. Bu kontrolün sağlanması için PLC yazılımı gerçekleştirilmiş olup, PLC üzerinde bulunan kontrol adreslerine bağlı olarak mobil sunucu üzerinde kontrol adresleri için bir algoritma oluşturulmuştur. Mobil sunucu üzerine aktarılan yazılım kablosuz bir ağ ile mobil aygıt üzerine aktarılmıştır. Mobil aygıt üzerinden servo motorun, hız, konum ve devir yönü değerleri kontrol edilmiştir. Kontrol edilen bu değerlerin gerçekleşme durumları kapalı döngü bir kontrol tekniği ile yine mobil aygıt üzerinden izlemesi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Servo Sistem, IOS, Android, Kontrol, AC Servo Motor, PLC 


Keywords: