BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ufuk ALYAZ, Ali GÜNEŞ
BLOK ZİNCİRİ TABANLI GERÇEK ZAMANLI ÇEVRİMİÇİ OYLAMA SİSTEMİ ÖNERİSİ
 
Çağın getirisi olarak çevrimiçi sistemler üzerinden hemen her iş daha etkili ve daha hızlı yapılabilmektedir. Türkiye genelinde %90,7 oranında hane halkının evden internete erişim sağlamasıyla, gelişen teknoloji ve işlem kapasiteleri ile günlük hayatımızın büyük bir kısmında dijital dönüşüm gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bazı alanlarda ise güvenlik nedeniyle dijital dönüşüm süreci tamamlanamamıştır. Bunlardan biri de internet tabanlı oylama (seçim) sistemleridir. Seçimler gelişmiş toplumların demokrasisinin ilk adımıdır. Merkezi yapıya sahip geleneksel sistemler tek bir otorite kontörlünde bulunup, manipüle edilmesi kolay olduğu için dijitalleşme sürecine dahil olmamıştır. Kripto para birimleri ile gündeme gelen ve son yıllarda teknolojisi anlaşıldıkça daha da popüler olan blok zinciri teknolojisi değiştirilemeyen, dağıtık yapısı, zaman damgalı kronolojik ve şifrelenmiş blok oluşturma mekanizması sayesinde bu süreç ile seçimlerin dijitale dönüşmesi yeniden hız kazanmıştır. Bu çalışmada veri karıştırma algoritmaları ile eşlerin iletişiminin herhangi bir sunucu üzerinden olmayıp eşten eşe bağlı olarak, kripto para birimleri kullanılmadan, birbirine bağlı olan eşler arası dağıtık blok zinciri sistem mimarisi kurgulanmıştır. Bu kurgu, katılımcıların birbirine gerçek zamanlı iletişim (WebRTC) üzerinde bağlı ve aynı zamanda konum olarak birbirinden bağımsız, uzakta olmasına da olanak vermektedir. Blok zinciri ve gerçek zamanlı iletişim (RTC) teknolojileri birlikte kullanılarak çağın gereksinimi olan güvenli, merkezi olmayan dağıtık yapıda, gerçek zamanlı, planlama ve uygulama maliyet düşük, esnek ve çevik çevrimiçi seçim oylama sistemi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Blok zinciri, RTC, Gerçek zamanlı sistemler, Dağıtık sistemler, Çevrimiçi oylama sistemleri 


Keywords: