BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuncay CİGAL, Erkan TANYILDIZI
BLOKZİNCİR MİMARİSİ, RİSKLERİ VE KISITLARI
 
Dijitalleşmenin hızlanması ile birlikte üretilen veri miktarı da giderek artmaktadır. Birçok farklı alandan elde edilen bu büyük veri yığını depolama, yönetim ve güvenlik gibi ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaçlar ile birlikte kullanılan veritabanı yönetim sistemleri güncellenmekte ya da yenileri geliştirilmektedir. Bunlardan biri de merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan eşten eşe işlemlerin güvenliğini sağlayabilen Blokzincir teknolojisidir. İlk olarak “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” isimli bir makale ile ortaya çıkan Blokzincir, kayıtların bağlı listeler şeklinde birbirine bağlanarak saklandığı dağıtılmış bir veritabanı olarak adlandırılabilir. Geleneksel veritabanı sistemlerinde kayıtlar belirli merkezlerde saklanırken Blokzincir’de açık olarak dağıtılmaktadır. Kullanılan kriptografik yöntemler sayesinde kayıtların değişmezliği ve geçerliliği sağlanmaktadır. Ayrıca kullanılan mutabakat yöntemleri sayesinde birbirini tanımayan birçok birim aynı iş için çalışabilmektedir. Bu çalışmada Blokzincir mimarisi ve bileşenleri incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek risk ve kısıtlarından bahsedilmiştir. Merkezi otoriteyi ortadan kaldıracağı ve birçok farklı gerçek dünya problemine çözüm olacağı düşünülen Blokzincir teknolojisi, geleneksel veritabanı yaklaşımları ile karşılaştırıldığında güvenlik, gizlilik ve performans ile ilgili problemleri bulunmaktadır. Bu problemler kısmi izinli ya da tamamen izinli ağlar kullanıldığında ortadan kalkabilmektedir. Ancak izin ve kısıtların fazla olması Blokzincir teknolojisinin avantajlarını yok edebilmektedir. Bu teknoloji herhangi bir alanda uygulanmadan önce gereksinimleri karşıladığı ya da geleneksel sistemlere göre avantaj sağladığı doğrulanmalıdır. Şeffaflık ve merkeziyetsizliğin önemli olduğu uygulamalar için avantaj sağlayan Blokzincir, veri kayıtlarının sadece bilinen kişi ya da yazılımlar tarafından yapıldığı veya tüm kullanıcılara güvenildiği bir yapı için uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Blokzincir mimarisi, Blokzincir riskleri, Blokzincir zorlukları 


Keywords: