BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail OVALI, Berkay ERGENE, Çağın BOLAT, Yavuz KAPLAN
BORLAMA YÜZEY MODİFİKASYONUNUN AISI 8620 ÇELİĞİNİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde borlama işlemi malzemelerin yüzey özelliklerini geliştirmek amacıyla birçok araştırmacı tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışmada, endüstriyel AISI 8620 çeliğinin aşınma davranışlarının geliştirilmesi amacıyla numunelere termo-kimyasal bir yüzey sertleştirme işlemi olan borlama uygulanmıştır. Borlama işlemi 800 °C ve 900 °C sıcaklığında 4 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Abrazif aşınma testinde tüm grup numunelerine 5, 10 ve 15 N kuvvetleri uygulanmış olup, test kuru ortamda, sabit kayma hızında (2.6 m/s) ve üç farklı kayma mesafesinde (50, 100 ve 150 m) yapılmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçları incelendiğinde, termo-kimyasal borlama yüzey işleminin AISI 8620 çeliğinin aşınma direnci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen borlama işlemi numunelerin hacim kaybını ve aşınma oranını azaltmıştır. Kayma mesafesinin artışı ile hacim kayıpları artarken, aşınma oranlarının ise azaldığı görülmüştür. Kayma mesafesi ve uygulanan yük değerinin artmasıyla numunelerdeki hacim kayıplarının arttığı gözlemlenmiştir. En yüksek hacim kaybı 2,640 mm3 ile borlama işlemi yapılmamış numunede 15 N kuvvet ve 150 m kayma mesafesinde meydana gelirken, en düşük hacim kaybı ise 900 ⁰C’de borlama işlemi yapılmış numunede 0,459 mm3 olarak 5 N kuvvet ve 50 m kayma mesafesinde oluşmuştur. Son olarak da, en yüksek ortalama sürtünme katsayısı değeri olarak 0.63, 5N yük altında 50 m kayma mesafesinde ham numunede meydana gelirken, en düşük ortalama sürtünme katsayısı değeri ise 0.257 olarak 15N yük altında 100 m kayma mesafesinde 900 ⁰C’de borlama işlemi yapılmış numunede görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: AISI 8620 çeliği, Borlama, Sürtünme, Pin-on-disk, Abrazif aşınma. 


Keywords: