BİLDİRİ DETAY

Mehmet Nuri YILDIRIM, Abdurrahman KARAMAN,Veysel TOKDEMİR, Sabır ERTEKİN
CAM ELYAF KUMAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAVAK LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ
 
Öz: Giriş: Organik bir yapıya sahip ahşap malzeme, ilk çağlardan beri kullanım alanları gitgide artarak insanların hizmetine sunulmaktadır. Odun hammaddesinin insan yaşamı alanında binlerce kullanım yeri olduğu bilinmektedir. Günümüzde, artan nüfusa paralel olarak ağaç malzemeden elde edilen ürünlerin tüketimi de artmıştır. Bu sonuç beraberinde odun hammaddesine duyulan gereksinimi artırmış ve sektörde bu soruna ilişkin birçok arayışlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de masif ağaç malzeme yerine kullanılabilecek lamine ağaç malzemelerdir. Laminasyon tekniği ile ahşap kaplamaların lifleri birbirine paralel yapıştırılması sonucu elde edilen lamine ahşap malzemeler bu sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple, orman ürünleri endüstrisinde lamine ağaç malzemelerin kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Farklı kalınlık ve renklerde ağaç malzemeler kullanılması durumunda estetik bir görünümde sergileyen laminasyonlu ağaç malzeme ürünleri, mobilya sektöründe ve ahşabın yapılarda taşıyıcı malzeme olarak kullanılması avantajı ile de yapı endüstrisinde yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Endüstriyel olarak geniş kullanım alanına sahip olan ahşap laminasyonu kulanım yerinde çeşitli etkilere (fiziksel, mekanik vb) maruz kalmaktadır. Üretilecek lamine malzemenin hem ekonomik hem de dayanımın yüksek olması beklenmektedir. Amaç: Bu çalışmada, kavak ahşap malzemeden biçme yöntemi ile elde edilen 5mm kalınlığındaki papellerin arasına simetrik olacak şekilde üç katman cam elyaf kumaşı (seyrek ve sık) polivinilasetat ve poliüretan tutkalları ile 4 katmanlı yapıştırılıp preslenmesi sonucu elde edilen ahşap lamine malzemenin, 4 noktadan eğilme dayanımı, eğilmede elastikiyet modülü ve maksimum yük taşıma gibi bazı mekanik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma, Kavak ahşap masif malzemeden biçme yöntemiyle elde edilmiş papelerin arasına farklı tutkal ve cam elyaf kumaşı koyarak presleme sonucu elde edilen lamine ahşap malzemeyi kapsamaktadır. Yöntem:Deney örneklerinin hazırlanmasında; kavak ahşap malzemeden kesilen papeller hava kurusu hale gelinceye kadar iklimlendirme dolabında bekletilmiştir. Hava kurusu hale gelen ahşap malzemelerin arasına sık dokulu ve seyrek dokulucam elyaf kumaşı konulmuş ve bu kumaşların ve ahşap malzemenin yüzeyine Polivinilinasetat ve Poliüretan tutkallı sürülerek preslenip sabit hale getirilmesi sağlanmıştır. Pres altında yaklaşık 48 saat süre bekletilen bu tabaklar ahşap işleme makinelerinde standart dahilinde ölçülerde kesilerek test edilmeye hazır hale getirilmişidir. Hazırlanan deney örnekleri Karabük niversitesi Safranbolu Mesek Yüksekokulu labaratuvarında bulunan SHIMADZU marka üniversal test cihazında tutkal hattına paralel ve tutkal hatına dik ve olmak üzere 4 noktadan eğilme aparatı kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada, “TS EN 408: 2010+A1: 2014-04 Yapı kerestesi ve yapıştırılmış lamine kereste – Bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini belirlenmesi” standartına uyulmuştur. Test makinesinin yükleme hızı 5mm/dk. Dayanak noktaları açıklığı 36 cm olacak şekilde yerleştirilen örneklerin 4 noktadan eğilme dayanımı, eğilmede elastikiyet modülü ve yük taşıma kapasitesi hesaplanmıştır. Bulgular: Çalışmada Poliuretan tutkalının Polivinilinasetat tutkallında daha yüksek değer verdiği, sık dokulu cam elyaf kumaşının seyrek dokulu cam elyaf kumaşından hazırlanan örneklerden daha yüksek dayanım gösterdiği ve lamine malzemenin tutkal hattına paralel örneklerinin tutkal hattına dik örneklerden daha yüksek performans gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: Güçlendirilmiş kavak ahşap malzemenin alternatif bir yapı malzemesi olarak kullanılabileceğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Poliuretan tutklalı ve sık dokulu cam elyaf kumaşının yüksek dayanım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında poliüretan tutkallı ve sık dokulu cam elyaf kumaşı ile hazırlanmış kavak ahşap lamine malzemesinin yapıda kullanılması önerilebilir. Ayrıca, farklı tutkal ve ahşap malzemelerden üretilecek lamine ahşap malzemelerin hem literatüre hem de ekonomik malzemelerin üretilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir Anahtar Kelimeler: Kavak, Laminasyon, Tutkal.

Anahtar Kelimeler: Kavak, Laminasyon, Tutkal. 


Keywords: