BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem ALTIN KARATAŞ, Hasan GÖKKAYA
CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE DELİNMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYON HASARINA ETKİSİ
 
Cam Elyaf Takviyeli Polimer (CETP) kompozit malzemeler, özellikle uzay ve havacılık, otomotiv, denizcilik ve spor malzemeleri imalatı gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu malzemeler, anizotropik ve heterojen yapıları nedeniyle işlenmesi zor olan malzeme türleri arasındadır. Diğer katmanlı kompozit malzemelerde olduğu gibi, bu malzemelerin geleneksel işleme yöntemleriyle işlenmesinde, lif çekilmesi, lif kopması, matris bulaşması ve delaminasyon (delik yüzey hasarı) gibi hasarlar oluşmaktadır. Bu çalışmada, geleneksel olmayan işleme yöntemlerinden biri olan aşındırıcı su jeti (ASJ) ile işleme yöntemi kullanılmıştır. Delme deneyleri, üç-eksen CNC kontrol sistemli ASJ tezgâhı ile yapılmıştır. Tezgâh işleme parametreleri olarak 3600, 4300, 4800 ve 5300 bar’lık su basıncı; 1, 2, 3 ve 4 mm’lik nozul yaklaşma mesafesi; 750, 1500, 2000 ve 3000 mm/dak nozul ilerleme oranı; 8, 10, 12 ve 14 mm’lik delik çapları seçilmiştir. Bu çalışmada kullanılan CETP kompozit malzeme [0º/45º/90º/-45º] fiber oryantasyon açısında ve vakum torbalama yöntemi ile üretilmiştir. CETP kompozit malzeme, ASJ ile farklı işleme parametreleri altında delinmiş ve delaminasyon faktörü analiz edilmiştir. Tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Delme deneylerinde işleme parametrelerinin etkileri, Taguchi L16 orthogonal dizinine göre araştırılmış ve elde edilen veriler Minitab 17 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas alınmıştır. Optimum işleme şartları, “daha küçük-daha iyidir” yaklaşımına göre delaminasyon hasarı için S/N oranı hesaplanarak tespit edilmiştir. En etkili işleme parametreleri, varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cam elyaf takviyeli polimer kompozit malzeme (CETP), Aşındırıcılı su jeti (ASJ), Delaminasyon, Taguchi metodu 


Keywords: