BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayin BIZHANZAD, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
ÇATI BAHÇELERİNDE KULLANILAN KONVANSİYONEL VE YENİLİKÇİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN İRDELENMESİ
 
Sanayi Devrimi sonrasında kentleşme olgusuna bağlı olarak kentler her geçen gün daha fazla talep görmekte ve göç hareketleri neticesinde kentlerde nüfus artmaktadır. Bunun sonucunda daha çok çevresel sorunlar yaşanmakta ve bun sorunlara çözüm arayışları gerek akademik gerekse uygulama alanlarında aranmaktadır. Yoğun kentleşme geçirimsiz yüzeyler olan sert zeminleri, hava kirliliğini ve insan sağlığına zararlı birçok unsuru artırmaktadır. Bu da yoğun yapılaşma, geniş kaldırım, araç yolları, otoparklar ve minimuma indirgenmiş geçirimli yüzey olan yeşil alanlar anlamına gelmektedir. Şehirleşmenin bu noktalara gelmesi sonucu, insanlar çalıştıkları ya da yaşadıkları yerden uzaklaşmadan kolayca ulaşabilecekleri kentsel yaşam içinde konforlu rekreasyon alanları olarak yeşil alanlar tasarlama ihtiyacı içine girmişlerdir. Bu arayışların en önemli sonuçlarından biri çatı bahçeleridir. Çatı bahçeleri tarihi perspektiften günümüze uygulama alanları ve teknikleri açısından büyük değişkenlikler göstermektedir. Bu çalışmada çatı bahçelerinin tasarımının değişkenli bir yapıda olması nedeniyle, bu alanlarda kullanılacak yapı materyalleri ve oluşabilecek sorunlar konusunda çeşitli çözüm önerileri ortaya konmuştur. Bu bağlamda çatı bahçelerinde geleneksel olarak kullanılan malzemeler ile bu malzemelerin detayları ve kullanım şekilleri belirlenmiş, bu malzemelerin avantaj ve dezavantajları, birim alanda meydana getirdikleri yükler, kullanım olanakları ve bunların tasarımlara getirdikleri kolaylık ve zorluklar ortaya konmuştur. Geleneksel malzemelere ek olarak, yeni gelişmekte olan yapı malzemeleri de detaylı olarak araştırılmış ve çeşitli karşılaştırmalarla geleneksel malzemelerden ayrıldıkları özellikleri vurgulanmıştır. Bu araştırma ile Türkiye’nin çatı bahçeleri konusunda nerede olduğu konusunda bir fikir sahibi olunması, yeni gelişen bu kavrama uluslararası gelişmelerin ışık tutması, yeni fikir ve teknolojilerin bu şekilde ortaya konulması ve uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çatı Bahçeleri, Konstrüksiyon Elemanları, Yapısal Katmanlar, Uygulama Teknikleri 


Keywords: