BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alaaddin CERİT
ÇEŞİTLİ ALDEHİTLERLE MODİFİYE POLİSTİRENLERİN KAPLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Polimerlerin özellikleri onları meydana getiren monomer birimlerinin yapısına, miktarına, fonksiyonel grupların özelliklerine ve sayısına bağlı olarak değişmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni kullanım alanları doğan farklı özellikte plastik malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla polimer maddelerin özelliklerinin değiştirilmesi, istenen yeni özelliklerin sağlanması mümkündür. Polimerlerin olumsuz özelliklerini iyileştirilebilmenin en önemli yolu modifikasyondur. Polistiren, günlük hayatta en yaygın kullanılan sentetik polimerlerden biridir. Sanayide polistiren üretimi polietilen ve polivinilklorürden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Polistiren yüksek dielektrik özelliğine sahip, kimyasal maddelere ve suya dayanıklı bir malzemedir, fakat adezyon ve korozyon özelliği düşüktür. Bu çalışmada molekül ağırlığı (Mn) 140.000 olan polistirenlerin asetik anhidritle AlCl3 katalizörlüğünde çeşitli reaksiyon şartlarında kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilmiş, yapısında keton (CH3CO-) grup içeren modifiye polistirenler elde edilmiştir. Elde edilen keton gruplu modifiye polistirenlerin çeşitli aldehitlerle (2-furaldehit, benzaldehit, sinnamaldehit) bazik ortamda kondenzasyonundan yapısında çeşitli vinilketon gruplar bulunduran modifiye polistirenler sentezlenmiştir. Polistirene bağlanan asetil grup sayısı ve vinilketon grup sayıları analitik yöntemlerle belirlenmiştir. Farklı yapılara sahip vinilketon grupların sentezlenen modifiye polistirenlerin adezyon, korozyon ve su tutma özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Sonuçta görülmüştür ki, kondenzasyon reaksiyonu ile en fazla vinilketon grup sinnamaldehit modifikatörlüğünde gerçekleşmiştir. Sonuçlar korozyona karşı dayanım olarak karşılaştırıldığında ise sinnamaldehit › benzaldehit › 2-furaldehit sıralaması karşımıza çıkmaktadır. Su tutma ve adezyon değerleri açısından dikkate değer bir farklılık görülmez iken elde edilen bütün sonuçlar modifiye edilmemiş polistirene ve asetil gruplu polistirene göre daha uygun değerlerde çıkmıştır. Bu sonuç aldehitlerle modifikasyonun polistirenin kaplama özelliklerini arttırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Aldehitler, Polistiren, Modifikasyon, Kaplama özellikleri. 


Keywords: