BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ergün EKİCİ, Ali Rıza MOTORCU
CFRP/Tİ6AL4V METALİK YIĞININ DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİ VE DELME STRATEJİSİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada havacılık ve uzay endüstrisinde yaygın kullanılan CFRP/Ti6Al4V metalik yığınların delinmesinde, işleme parametreleri ve delme stratejisinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneylerde CFRPTi6Al4V (Ds1;CFRP’den Ti6Al4V’ye) ve Ti6Al4VCFRP (Ds2;Ti6Al4V’den CFRP’ye) olmak üzere iki farklı delme stratejisi kullanılmıştır. Delme deneyleri kaplamasız kademeli karbür matkaplar kullanılarak farklı ilerleme miktarı (0.04, 0.052 ve 0.067 mm/dev) ve kesme hızı (14, 18.2 ve 23.7 m/dak) değerlerinde dik işleme merkezinde kuru delme şartlarında gerçekleştirilmiştir. İlerleme miktarı, kesme hızı ve delme stratejisinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla varyans analizi (AOVA) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; CFRP’nin delinmesinde deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri Ti6Al4V alaşımına göre ortalama %81.13 oranında daha büyük elde edilmiştir. CFRPTi6Al4V delme stratejisi ile kıyaslandığında Ti6Al4VCFRP (Ti6Al4V’den CFRP’ye) delme stratejisi ile delmede delik yüzey pürüzlülüğü ortalama %49.55 oranında daha büyük çıkmıştır. Hem CFRP hem de Ti6Al4V bileşeni için delme stratejisi fark etmeksizin ilerleme miktarının artmasıyla deliklerin yüzey pürüzlülük değerleri artmıştır. Ti6Al4V bileşenin delik yüzey pürüzlülükleri üzerinde parametrelerin etki sırası kesme hızı, delme stratejisi şeklinde iken CFRP’de delme stratejisi, ilerleme miktarı ve kesme hızı şeklindedir. Yığının bileşenleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde, Ti6Al4V bileşenini en düşük kesme hızlarında işlendiğinde deliklerin yüzey kalitesi iyileşmekte iken CFRP’nin deliklerinin yüzey kalitesi kötüleşmektedir. Tam tersi durumda, yüksek kesme hızlarında Ti6Al4V’nin deliklerinin yüzey kalitesi kötüleşmekte, CFRP’nin azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: CFRP/Ti6Al4V metalik yığın, Yüzey pürüzlülüğü, Delik delme, ANOVA 


Keywords: