BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sabri KÖKMEN, Kamile TOSUN FELEKOĞLU
ÇİMENTO ESASLI LİFLİ KOMPOZİTLERİN ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Betonarme yapıların ekonomik süresini tamamlaması açısından beton kalitesi ve dayanıklılığı (durabilitesi) oldukça önemli bir faktördür. Beton, yapının ömrü boyunca durabilite yönünden birçok farklı etkiye maruz kalmaktadır. Bu etkilerden birisi de Alkali-Silika Reaksiyonudur (ASR). Alkali-silika reaksiyonu betonun durabilitesini ve servis ömrünü olumsuz yönde etkileyen, beton agregalarında yer alan reaktif silis ile betonun boşluklarında çözelti halinde bulunan, genellikle çimento kaynaklı olan alkaliler (sodyum oksit ve potasyum oksit) arasında oluşan bir reaksiyondur. Reaksiyon sonucu oluşan alkali-silika jeli su ile etkileşime girerek genleşme meydana getirir. Bu genleşme beton içerisinde içsel çekme gerilmelerine yol açarak betonda harita şeklinde görülebilen çatlaklara sebep olup betonun dayanımında oldukça olumsuz bir durum yaratmaktadır. Bununla birlikte, betonun hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinde önemli performans değişimleri gösteren özel tasarlanmış betonlar üretilmeye başlanması ile birlikte betonun durabilite, süneklik, tokluk, vb. birçok özelliğinin geliştiği gözlenmiştir. Bu çalışmada, reaktif agregalar ile hazırlanan çimento esaslı lifli kompozitlerde Alkali Silika Reaksiyonu incelenmiştir. Bazalt kökenli reaktif bir agrega ile kontrol, yüksek fırın cürufu ve taş tozu - kalsine kaolin olmak üzere 3 karışım üzerinde çalışılmıştır. Karışımlara 28 ve 90 gün süresince, hava kürü ve NaOH çözeltisi içerisinde alkali kürü uygulanmıştır. Genleşme ölçümlerine paralel olarak numunelerin çekme dayanımları, birim şekil değiştirme yüzdeleri, ilk çatlak dayanımları ve tokluk değerleri de belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alkali-silika reaksiyonu, Lifli kompozitler, Çekme deneyi 


Keywords: