BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berivan BAYDAR, H.Ferit BAYATA, O. Ünsal BAYRAK, A. Oğuz DEMİRİZ
ÇOKLU KARAR VERME TEKNİĞİ VE TRAFİK SİMÜLASYON YAZILIMLARI YARDIMIYLA KAVŞAK PERFORMANS ANALİZİ
 
Karayollarındaki trafik akışını gözlemleyerek bu modelin bilgisayar ortamında simülasyonu gerçekleştiren Çok Kriterli Karar Verme (PROMETHEE) yöntemiyle kavşak performans analizi hedeflenmiştir. Artan taşıt sayısı ve ulaşım talepleri sonucunda şehir genelinde bulunan kavşak ve mevcut bağlantı yollarında ciddi manada iyileştirilme ihtiyacı doğmuştur. Trafik sistemlerindeki araç akışlarını iyileştirmek amacı ile çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerin trafik simülasyon programları aracılığı ile test edilebilmesi sayesinde maliyet, zaman ve iş gücü kaybı olmaksızın simülasyon yazılımı yardımıyla uygulanabilirliği kabul edilmiş çözümler mevcut trafik şebekeleri üzerine uygulanabilmektedir. Geliştirilen Çok Kriterli Karar Verme (PROMETHEE) yöntemiyle simülasyonlar için kullanılan çözüm üretim yöntemlerinden mezoskobik yani trafik yoğunluğuna bağlı ayrık yaklaşımı ile yapılmaktadır. Mezoskobik yaklaşımda, programların performanslarının artmasıyla bağımsız araçları basitleştirilmiş dinamiklerle yol simülasyonlarına dahil etmek mümkün olmuştur. Kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçları ortaya konulmuş olup, çalışmada PROMETHEE programı kullanılarak belirlenmiş olan kavşaklar simüle edilerek; seyahat süresi, kuyruk uzunluğu, şerit sayısı, şerit genişliği ve uygulanabilirlik gibi faktörler dikkate alınarak yapılan analizlerde verilen sayısal değerlerle farklı test ve sinyalizasyon parametreleri yardımı ile simülasyondan elde edilen sonuçların karşılaştırılması sağlanmıştır. PROMETHEE yöntemiyle sinyalize kavşak ve modern dönel kavşak tiplerinin birbirleriyle olan kıyaslamalarını ve her bir kavşağın, simülasyon yardımıyla kavşak performans analizi yapılmaktadır. Bu sonuçların karşılaştırılması sayesinde kavşak performans analizi yapılarak trafik sıkışmalarını önleyecek uygun çözümlerin bulunması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: PROMETHEE, Kavşak Performans Analizi, Trafik Simülasyonu 


Keywords: