BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selvinaz Gülçin BOZKURT
CUMALIKIZIK’DA GELENEKSEL AHŞAP KONUTLARIN AVLULARINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER
 
Bu çalışmanın amacı; 700 yıllık tarihi ile günümüze olabildiğince korunarak gelen Cumalıkızık’da geleneksel ahşap konutların avlularında meydana gelen bozulmaları tespit etmek ve mümkün olduğunca bu bozulmaların önlenmesini sağlamak ve koruma sürecine ışık tutmaktır. Bursa’nın 10 km doğusunda yer alan Cumalıkızık Köyü, geleneksel yaşam şekli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, organik sokak dokusu ve özgün sivil mimari örneği olan geleneksel konutları ile hem ulusal, hem de uluslararası alanda kültürel miras olarak önem taşıyan bir yerleşim yeridir. Ancak bu konutların günümüzde önemli bir bölümünün yıkılmaya yüz tutmuş olması ve kalanların da turizm amaçlı olarak kullanılmaları bu yapıların giderek özgün niteliklerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Geçmişten günümüze, önemli bir kültürel ve mimari mirasımız olan geleneksel ahşap konutlar ve bu ahşap konutların dışa açılan mekanları olan avlular fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan kaynaklı nedenlerle gün geçtikçe bozulmaya uğramaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında Cumalıkızık örnek alan olarak seçilmiş ve alanda yer alan geleneksel konutların avlularındaki bozulmalar incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak geleneksel ahşap konutlar ve avlularının özellikleri incelenmiş ve alana gidilerek gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Sonuçta alandaki geleneksel yapıdaki konut avlularının genellikle kafe, restoran ve satış yeri gibi kullanımlara yönelik olarak düzenlendiği ve özgün niteliklerini kaybettikleri tespit edilmiş ve bu yapıların korunarak, gelecek nesillere aktarılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık, Geleneksel Ahşap Evler, Avlu, Bozulma 


Keywords: