BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Altar HANÇERLİ, Alirıza İlker AKGÖNEN
DAİRESEL KESİTLİ BOŞLUKLU ÇELİK MOMENT BİRLEŞİMLERİN TASARIMI
 
Son yıllarda mimarlar, çelik taşıyıcı sistemlerindeki estetik güzelliği açığa çıkaran mimari tasarımlara (Architecturally Exposed Structural Steel-AESS) daha çok rağbet göstermektedirler. Mimari olarak açığa çıkarılmış yapısal çelik sistemler arasında ise en çok Dairesel Kesitli-Boşluklu (DBK) çelik taşıyıcı sistemler tercih görmektedir. DBK çelik moment birleşimlerin tasarımı üzerine sınırlı sayıda kaynak rehber bulunması ve bu rehberlerinin birçoğunun yabancı menşeili olması, mühendislerin bu tür sistemleri tercih etmelerini ve güvenilir birleşimler tasarlayabilmelerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, boşluklu kesitlerin genel olarak yerel burkulmaya karşı I kesitli profillere göre daha hassas olmaları ve birleşim bölgesinde meydana gelebilecek zımbalama riski DBK çelik taşıyıcı sistemlerde hesap esaslarının çok daha iyi anlaşılması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmamızda Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik-2018 ve EUROCODE3 yönetmelikleri çerçevesinde T ve Y formunda düzlem içi ve düzlem dışı yüklenmiş dairesel boşluklu moment birleşimlerinin eğilme momenti kapasiteleri detaylı olarak araştırılmıştır. Eğilme kapasitelerinin tespitinde kolon yüzü plastikleşme moment kapasitesi ve zımbalama kapasitesi dikkate alınmıştır. Y formundaki birleşimler de farklı birleşim açıları için detaylı olarak incelenmiş ve bu açısal değişikliklerin moment kapasiteleri üzerine etkisi tespit edilmiştir. İncelenen tasarım parametrelerinin moment kapasitelerine etkisinin incelemek amacı ile Excel programı oluşturulmuş ve tespit edilen moment kapasite değişimleri ile incelenen parametreler arasındaki etkileşim grafikler yardımıyla sunulmuştur. Çalışma sonucu elde edilen sonuçların Dairesel boşluklu çelik taşıyıcı sistemlerde hesap esaslarının anlaşılmasına yönelik mühendislere katkı sunacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Dairesel boşluklu kesitlerin birleşimi, Moment birleşimleri, Birleşim tasarımı 


Keywords: