BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zuhal KARAAĞAÇ, İrem YILDIRIM, Ahmet Buğra KEYVANKLI
DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİSİNİN DÜŞÜK SICAKLIKTA DEKORLAMA TEKNİKLERİ İÇİN KULLANIMI
 
İnsanların iletişim faaliyetlerine yardımcı olan porselen; beyazlığı, ihtişamlı görünümü ve ışık geçirgenliği ile birlikte birçok farklı yapıya sahip toplumların yıllar boyunca etkisi altına alan bir kültür nesnesi olarak bilinmektedir. Porselen; kuvars, kaolin ve feldspat ana hammaddeleri bir araya gelerek oluşturduğu bileşimlerin yüksek sıcaklıklarda pişirilme sonucu üretilmektedir. Porselenler renkli pigmentlerle renklendirilir veya farklı desenlerle dekorlama işlemi uygulanır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte farklı yöntemler geliştirilmektedir. Bunlardan biri de her alanda kendini gösteren dijital baskı teknolojisidir. Sofra eşyası sektöründe dijital baskı teknolojisi yerini alarak sınırsız tasarım kabiliyeti ile tüketicilere yeni ürün yelpazesi sunmaktadır. Öyle ki her geçen gün bu araçtan daha fazla yaranılmakta ve porselenin vazgeçilmez unsurları arasına girmektedir. Dijital baskı teknolojisinde sır ile kaplanmış sofra eşyası ürünün üzerine mürekkeplerin püskürtülmesi prensibi ile uygulanan tasarım daha sonra ürünün özelliğine göre 1250°C – 1400°C sıcaklıklarında pişmekte olup, bu kadar yüksek sıcaklıklarda elde edilebilen renk skaları kısıtlıdır. Dijital baskı teknolojisinde mevcut şartlarda sırlanmış bisküvi ürünlere uygulama yapılarak mürekkepler ham sır yüzeyinde tutunmaktadır. Bu projede; pişmiş porselen ürüne uygulanacak yöntemde tamamen camlaşmış bir yüzeyde mürekkeplerin tutunması mümkün olmayacağından düşük sıcaklıkta sinterlenebilen ara tabaka sır geliştirilmesi ile birlikte daha etkin ve renk skala aralığının genişletilmesi amaçlanmıştır. Sofra eşyaların yüzeyine uygulanacak sırın Malvern Master Sizer cihazında tane boyutu ve dağılımı ölçülmüştür ve reçetenin D(90)’a göre tane dağılımının 15 ile 20 µm, litre ağırlığı 1530 ile 1560 g/l ve akışkanlığı 12-14 sn olarak ayarlanmıştır. Reolojik özellikleri ayarlanan sırın pişmiş yüzeylere püskürtülmüştür. Sırlı yüzeylere dijital baskı teknolojiyle farklı desenler uygulanmış ve 1050-1070°C sıcaklıklar arasında dekor pişirimi (3.pişirim) gerçekleştirilmiştir. Dekor pişirimi gerçekleşen ürünlerin kaliteleri yapılmış ve belirlenen tasarımlar uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Porselen, Yumuşak Porselen, Dijital Baskı, Sinterleme 


Keywords: