BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysel KARAGÖZ, Aytaç YILDIZ
DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİNİN ÜRETİM VE TASARIM SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI
 
Günümüzde ürün tasarımının başarısı, üreticinin verileri işleme kapasitesine giderek daha fazla dayanmaktadır. Ürün ile ilgili veriler; tasarım, üretim, dağıtım, kullanım, bakım ve geri dönüşüm dahil olmak üzere bir ürünün yaşam döngüsünün farklı aşamalarında toplanabilir. Ancak geleneksel tasarım yöntemleri, veri odaklı ürün tasarımını desteklemek için doğrudan kullanılamadığından dolayı dinamik olarak değişen verilere ve ortaya çıkan yeni durumlara hızlı bir şekilde cevap verememektedir. Bunun sonucu olarak mevcut üretim ve tasarım teknolojilerinin Endüstri 4.0 teknolojileri gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri ile birleşmesiyle üretim ve tasarım aşamaları hızla dijitalleşerek bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Bu teknolojilerden biri olan dijital ikiz, bilgisayar destekli simülasyonlara dayanan tüm üretim döngüsündeki aşamaların yanı sıra ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca bilgi devamlılığını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Dijital ikiz, nesnelerin interneti (IoT), veri madenciliği ve makine öğrenmesi gibi teknolojileriyle günümüzün üretim paradigmasının (akıllı tasarım, akıllı işlemler, akıllı kontroller ve yönetim açısından) akıllı üretime dönüştürülmesinde büyük potansiyel sunmaktadır. Ayrıca, ürünlerin tasarım döngüsünü hızlandırma, kalite sorunlarının kaynağını belirleme ve hataları önleme gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, fiziksel bir ürünün sanal kopyasını oluşturarak ürünü her yönden analiz etmeye yardımcı olan dijital ikiz teknolojisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dijital ikiz teknolojisinin akıllı tasarım ve üretimdeki önemi incelenerek çeşitli endüstrilerdeki uygulamalarından örneklere yer verilmiştir. Ayrıca dijital ikizin çeşitli sektörler üzerinde gelecekte yapacağı etkiler açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Akıllı Üretim, Dijital İkiz 


Keywords: