BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlyas GÖĞEBAKAN, Andaç KILIÇ, Hasan ÇELİK, Fırat GÜLER, Mehmet SEVİMLER, Meriç GER, Mehmet Akif ÇİL
ELEKTRİK DAĞITIM HATLARI İÇİN AĞAÇ BUDAMA ATAŞMANLARI GELİŞTİRİLMESİ ARGE PROJESİ
 
Ülkemizde, ‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ ne göre iletken çekimini ve hat güvenliğini bozan bütün ağaçlar budanmalı ya da kesilmelidir. Bu işlem hem elektrik hatları hem de ağaç ve çevre güvenliği için çok önemlidir. Budama bitkinin gelişimini kuvvetlendirmek, hızlandırmak, istenilen formu vermek, çiçeklenme, meyve miktarını, kalitesini arttırmak amacıyla yapılır. Ancak elektrik hatlarında bu işlem daha çok sistemin güvenliği için yapılmaktadır. Enerji hatları yakınında bu işlemi yapmak zor ve tehlikelidir. Şebekenin güvenliği, sistemin sürekliliği ve enerji hatlarına yakın olan ağaçlardan dolayı oluşan kesintilerin en aza indirilmesi için ağaç budama yapılması zorunlu bir faaliyettir. Bu yükümlülük elektrik dağıtım şirketlerine aittir. Elektrik hatlarına yakın ağaçların kesilmesi bazı zamanlar planlı kesintilerle birlikte yapılırken bazı zamanlar operasyonel ve işletmesel sıkıntılar sebebiyle kesinti olmadan hatlarda enerji varken yapılmaktadır. Bu işlem ilgili kuruma ait aracın sepet denilen kısmına ağaç budama işlemi yapmak üzere binen yetkili personel tarafından yapılmaktadır. Sepet denilen bölümde çalışmanın zorlu olması, görevlendiren personelin yeterince yetkin olmaması, iş güvenliği kurallarının tamamının uygulanmaması, enerji altında çalışılması ve kullanılan alet ve edevatların oluşturduğu arızalardan dolayı çok sayıda iş kazası yaşanmaktadır. Hatta bu iş kazaları bazen personelin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. ADM EDAŞ sorumluluk bölgesinde farklı noktalarda yapılan ağaç budama işlemleri için 2019-2020 yılı içerisinde toplamda 818 adet planlı kesinti yapılmış ve toplamda 1595 saat süre boyunca müşterilere enerji tedarik edilememiştir. Proje ile birlikte; farklı 2 tipte ağaç budama ataşmanı geliştirilmesi, EDAŞ bünyesinde bulunan sepetli araçların modifikasyonunun yapılması, ağaç budama operasyonlarının İSG kurallarına uygun yapılması, ağaç dallarından oluşabilecek kesintilerin en aza indirilmesi ve ulaşımı güç olan ağaçlarında budanmasında daha hızlı ve etkili mücadele edilmesini sağlamış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İSG, Ağaç Budama, Kısa Devre Arızaları, Kesintili Çalışma Süresi, Sistem Güvenilirliği 


Keywords: