BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek ŞENGÜL NİŞANCI, Ümit POLAT
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILAN BATARYA KUTULARININ ÖN ÇARPIŞMA DAVRANIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Tüm dünyada otomotiv sektöründeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının merkezinde bulunan elektrikli araçlar, 2021 yılında global olarak %108 artışla içten yanmalı araçlara karşı yarışını sürdürmektedir. Bu artış sonucunda elektrikli binek araçlar, hafif ticarilerin ve küçük kamyonlarında dahil edilebileceği araçların tamamının pazar payı %4,2’den %8,3’e çıkmıştır. Global durumun yanı sıra Türkiye özelinde elektrikli araçların durumuna bakıldığında ise 2021 yılında elektrikli araç satışları yüzde %237,2 artışla toplam 3 bin adete yaklaşmıştır. Orijinal ürün üreticilerin (OEMlerin) elektrikli araç üzerine stratejilerine bakıldığında; 2030 yılında Daimler’in satışlarının %50’den fazlasının elektrikli araçlar üzerinden olmasını, Volkswagen firmasının 70’den fazla yeni elektrikli araç modelini geliştireceğini, satışlarının %40’ını bu araçlardan sağlayacağını, Honda firmasının ise her 3 araçtan 2 tanesinin elektrikli araç çözümü olacağını, Mazda firmasının tüm modellerinin ya elektrikli ya da hibrit çözüm dâhilinde geliştireceğini, BMW firmasının Avrupa pazarında satışlarının %50’sinin elektrifikasyonlu araçlardan elde edeceğini, General Motors firmasının Cadillac aracını elektrikli olarak üreteceğini duyurmuştur. Tüm bu hedef ve stratejiler doğrultusunda, hem elektrikli araçlar hem de elektrikli araçların en kritik parçası olan pillerin taşındığı, haznelendiği batarya kutuları özelinde çalışmalar daha da arttırılmıştır. Çalışma; batarya kutusunda alt parçalarından biri olan ön montaj plakasının tamamı döküm olan mevcut çözümü yerine, tasarımın kritik yerlerinin alüminyum ekstrüzyon prosesi aracılığıyla optimize edilmesi / dönüştürülmesi sonucunda elde edilen hibrit tasarımın geliştirilmesini ele alınmaktadır. İlgili parçanın mevcut yapısı ile, geliştirilen alternatif hibrit çözümü ön çarpışma analizlerine tabi tutulmuş ve her iki tasarımın davranışları incelenmiştir. Geliştirilen alternatif çözümün, mevcut döküm parçaya göre enerji sönümleme kabiliyetinin daha yüksek seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra geliştirilen alternatif hibrit çözüm, mevcut döküme göre ortalama %20’lik ağırlık avantajı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum Ekstrüzyon, Hafifletme, Batarya Kutusu, Mühendislik Temelli Yazılımlar ile Geliştirme, Ön Çarpışma Analizi 


Keywords: