BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih EROĞLU, Engin AYÇİÇEK, Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ
ENDÜSTRİ 4.0’İN BÜYÜME, VERİMLİLİK VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE SEKTÖREL BAZLI POTANSİYELLER
 
Dijital sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0; sanayinin ve bilişim teknolojilerinin bir bütünü olup imalat ve endüstride dördüncü sanayi devrimini temsil etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de Endüstri 4.0 sürecinde mevcut durum analizi yapılmış ve sektörlerin potansiyelleri değerlendirilmiştir. Türkiye’de imalat sanayisinin mevcut durumu ve dijitalleşme sürecine yatkınlığı yapısal bazda ele alınmıştır. Endüstri 4.0’ın temel prensipleri, yaygınlaşmayı ve uygulamaya yönelik kullanımı destekleyici kavramlardır. Bu kavramlar ışığında yapısal olarak sektörel bazda dijital dönüşüm sürecindeki gelişim öngörüsü bu çalışmada ele alınmıştır. Bu kavramların ülkemiz sanayisine ait otomotiv ve otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, makine, gıda ve içecek, tekstil, kimya pilot sektörlerine etkileri ve potansiyelleri çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 dönüşümündeki yetkinlik alanları, istihdam boyutu, teknoloji perspektifi, tedarik zinciri içindeki rol ve iktisadi büyüklük gibi unsurları da içeren çeşitli sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu belirlenen bu altı pilot sektör, Endüstri 4.0’ın büyüme, verimlilik ve istihdam üzerine etkileri göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde incelenmiş ve sektörel bazlı etkiler ve potansiyeller ortaya koyulmuştur. Belirlenen pilot sektörlerde yapılan çalışmalar sonucu Endüstri 4.0’ın sunmuş olduğu verimlilik, büyüme, istihdam gibi fırsatların sağlayacağı potansiyel verimlilik artışları irdelenmiştir. Otomotiv sektöründe %10-15, beyaz eşya sektöründe %9-14, makine sektöründe %9-12, gıda ve içecek sektöründe %9-12, tekstil sektöründe %10-16 ve kimya sektöründe %8-12 oranında olmak üzere potansiyel verimlilik artışının mümkün olduğu incelenen analizler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Verimlilik 


Keywords: