BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış GÜR, Güçlü YAVUZCAN
ENDÜSTRİYEL TASARIMDA ELEKTRONİGE YAKLAŞIM
 
Akıllı nesneler, bağlı ürünler ve yapay zeka kavramları aracılığıyla elektronik, günümüz ekonomisinin modasına dönüşmüştür. Nesneler akıllandıkça, çevrelerinden topladığı veri çoğalmakta ve kullanıcı ile etkileşimleri arttıkça, o nesnelerin elektronik bileşenlerinin miktarı da aynı oranda artmaktadır. Elektronik bileşenleri olan nesneler geliştirilirken endüstriyel tasarımcının görevi, özellikle de kullanıcı deneyiminin tasarlanması bakımından daha da önemli hale gelmektedir. Öte yandan, günümüzde, endüstriyel tasarım eğitimi, imalat ekonomisine fazlaca odaklı şekilde kurgulanmaya devam etmektedir. Müfredatlar içerisinde malzeme, imalat veya mekanizma bilgisine ilişkin dersler yaygın olarak yer bulmaktayken, elektronik bilgisine ilişkin teorik veya deneyimsel öğrenmeye dayanan derslere nadiren rastlanmaktadır. Endüstriyel tasarımcıların bir nesnenin deneyiminin kalitesini doğrudan etkileyen elektronik bileşenler hakkındaki temel bilgiyi öğrenmeden eğitilmesi çelişkilidir. Bu araştırma, elektronik ürünlerin tasarımında görev alan endüstriyel tasarımcıların karşılaştığı sorunları sergilemekte, söz konusu sorunların elektroniğe ilişkin hangi bilginin eksikliğinden kaynaklandığını incelemekte ve endüstriyel tasarımcının hangi elektronik bilgisine sahip olması gerektiğini tartışmaktadır. Endüstriyel tasarımcılar ve elektronik mühendisleri ile yürütülen yarı-yapılandırılmış görüşmeler göstermektedir ki, endüstriyel tasarımcının ihtiyaç duyacağı elektronik bilgisi sınıflandırılabilir ve tanımlanabilir niteliktedir. Katılımcılar, endüstriyel tasarımcının fazlaca elektronik bilgisi edinmesini beklememekte, ortak jargonu ve kısıtları anlayabilecek kadar hakim olmasını yeterli ve gerekli görmektedir. Katılımcıların görüşleri analiz edilerek söz konusu bilginin içeriğinin belirlenmesi ve yalnızca endüstriyel tasarımı ilgilendiren yeterli elektronik bilgisinin kapsamının tanımlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Tasarımda Elektronik, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Eğitimi 


Keywords: