BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayriye Sevil ERGÜR
ENERJİ TASARRUFLU HİDROLİK DEVRE UYGULAMALARI
 
Öz: Hidrolik sistem bileşenlerinin ve kavramının geliştirilmesi, son yıllarda enerji verimliliği ve kontrol edilebilirliğe açık bir odak olmuştur. Pompalar, motorlar, valfler ve elektronik kontrol sistemleri gibi günümüz elemanları ile hidrolik teknolojisinin önemli ölçüde artması, iyi kontrol edilebilen enerji tasarruflu hidrolik sistem oluşturmak için farklı fırsatlar sunmaktadır. Enerji tasarruflu sistemlerin uygulanması basit değildir. Sistem kavramının, makine-araç birincil güç kaynağının dışında çevrim ve performans talepleri ile eşleşmesi ve sürtünme kayıplarının karşılanması için hidrolik sistemin mekanik ünitelerle uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, mobil ve endüstriyel uygulamaların enerji-tasarruf potansiyeli açısından önerilen sistem çözümleri incelenmelidir. Bu aşamada, geleneksel sistemler enerji tasarruflu sistemlerle karşılaştırılarak hem valf hem de pompa kontrollü mobil sistemler değerlendirilir. Akümülatörlerin enerji depolama ve enerji geri kazanımı için kullanılması ve sistem verimliliği üzerindeki hidrolik etkisi, ele alınacak alanların diğer örnekleri olabilir. Analizler, çok sayıda uygulamanın geleneksel sistemle karşılaştırıldığında % 20-50 arasında bir güç potansiyeline sahip olduğunu gösterirken bazı endüstriyel sistemlerde % 80'e varan enerji tasarrufu sağlayan hız kontrollü sabit debili pompalar ve akümülatör kullanılır. Bu durum, özellikle mevcut uygulamaların enerji tüketimini iyileştirmek ve yenilikçi çözümler oluşturmak için sıvı gücü üreten makinelerin mevcut teknolojisini geliştirmek için büyük bir fırsat sunmaktadır. Akışkan güç sistemlerinin enerji verimliliğini artırmak için azaltma kayıplarının azaltılması ve potansiyel enerji geri kazanım stratejileri gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Hidrolik Verimlilik, Valf Kontrollü Sistemler, Hidrolik Çevirici 


Keywords: