BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Abdullah Engin ÖZÇELİK
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
 
Dünyada ve Türkiye’de toplam enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve nihayetinde enerji üretimi, tüketimi ve ticareti çağımızın en stratejik uluslararası sorunu haline gelmektedir. Ülkelerin; yerli enerji kaynak potansiyeline ve bu potansiyelin hangi sektöre ne miktarda ve nasıl tahsis edileceğine ilişkin enerji planlamasına dayalı kısa, orta ve uzun dönemli, güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları olması gerekmektedir. Dolayısıyla, enerji politikaları son derece titizlikle tasarlanmalıdır. Enerji gereksiniminin karşılanması için tüketilen enerji kaynaklarının iklim değişikliğine etkileri kadar, iklim değişikliğinin de enerji kaynaklarının varlığını ve tüketim oranını etkilemesi beklenmelidir. Bu etkilenme, gerek küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında beklenen artışla ısınma kaynaklı enerji gereksiniminde, gerekse tüketime sunulacak enerji kaynaklarının niteliğinde ve niceliğinde ortaya çıkabilecek değişimlerdir. Küresel ısınma 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan biridir. Dahası, küresel ısınma toplumun bütün kesimlerini, bütün disiplinleri ve tüm dünyayı etkilediği için küresel ısınmayı yavaşlatabilmek için çözüm getirecek tek bir çözüm veya politika bulmak oldukça uğraştırıcı ve zordur bu karmaşık etkileşimler kabaca özetlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, gibi birçok sektör küresel ısınmanın etkilerine maruz kalacaktır. Bu sektörlere olan etkilerde doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıları, piyasaları, ticareti dolayısıyla da ülke politikalarını etkileyecektir. Ülkeler, ulusal iklim değişikliği politikalarını belirlerken, tüm bu seçenekleri mevcut teknoloji altyapısı, insan kaynakları, gibi kendilerine özel şartları da göz önünde bulundurularak belirlemektedirler. Bu çerçevede ön plana çıkan temel politika ve tedbirler; enerji, ulaşım, endüstriyel işlemler, tarım, atık yönetimi ve arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, İklim Değişikliği, Tarım 


Keywords: