BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Talha ÖZ, Emirhan KOÇ, Can BİLİR, Ekin SABUNCU, Aslıhan ALTIN, Mücahit YILDIZ
FARKLI KALINLIK VE YOĞUNLUKTA Kİ POLİÜRETAN MALZEMELERDE SES YUTUM KATSAYISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Gün geçtikçe teknolojinin ilerlemesi ile birlikte otomobil sektöründe beklenen konfor algısı da paralel de artış göstermektedir. Konfor parametrelerinin başında ise araç kullanıcılarını doğrudan etkileyen akustik performans gelmektedir. Dolayısı ile akustik ortama verilen önem giderek artmaktadır. Akustik performansı iyileştirmek, ses yoğunluğunun insan kulağını rahatsız etmeyecek seviyede ayarlanması ile sağlanabilmektedir. Bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılmakta olup bu yöntemlerin başında izolatörler gelmektedir. İzolatörlerin performans ölçümleri ses iletim katsayısı ve ses yutum katsayısı değerleri ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada malzemelerin ses yutum performans özellikleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Ses yutum performansı değerlendirilirken Ses yutum katsayısı dikkate alınmaktadır. Ses yutum katsayısı emilen enerjinin gelen enerjiye oranıdır ve α ile temsil edilmektedir. Ses yutum katsayısı testleri empedans tüpünde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada akustik performans malzemeleri içerisinden ses emiliminde sektörlerde sıklıkla kullanılan poliüretan köpük malzemelerinin, farklı kalınlık ve yoğunluk değerlerinde akustik performansları incelenerek, özellikle ön göğüs izolatörü bölgesinin gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmalarına referans olması, yapılan ölçümler neticesinde çalışmayı inceleyen bir NVH mühendisinin poliüretan malzeme seçimlerinde kalınlık ve yoğunluğu hangi aralıkta tercih etmesi gerektiğine yol göstermesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ön göğüs izolatör parçasının poliüretan kısmının yoğunluk ve kalınlık özelliklerin de optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Çalışma da aynı kalınlık farklı yoğunluk değerleri ve aynı yoğunluk farklı kalınlık değerlerinin ses yutum katsayısı üzerinde ki etkileri incelenmiştir. Yoğunluk ve kalınlık değerlerinde ki artışa bağlı olarak poliüretan plaka numunelerinin ses yutum değerlerinde farklı frekans aralıklarına göre artış ve azalış gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Poliüretan, ses yutum katsayısı, empedans tüpü, akustik performans 


Keywords: