BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sema YILDIRIM, Salih Taner YILDIRIM
FARKLI SICAKLIKLARDAKİ SU KÜRÜNÜN HARÇ NUMUNELERİNE ETKİSİ
 
Kürleme sıcaklığının çimento esaslı malzemelerin taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Özellikle çimentonun erken dönemde sıcak su ile kürlenmesinde çimento hidratasyonu artar ve daha hızlı dayanım kazanmasına neden olur. Çok yüksek sıcaklıklarda kürlenmesi de harç iç yapısında tahribat meydana getirir ve harç dayanımının düşmesine neden olur. Bu yüzden uygun kürleme sıcaklığı harcın fiziksel, mekanik ve durabilite özellikleri açısından ciddi önem taşımaktadır. Yapılan çalışmanın amacı; sıcak su kürünün, çimentolu harcın bazı dayanım ve durabilite özelliklerine etkisini incelemektir. Bu kapsamda yapılan deneysel çalışmalarda; sabit su/çimento oranı ve çimento miktarı kullanılarak eğilme dayanımı ve basınç dayanımı ile kılcal su emme için 40x40x160 mm ve rötre için 25x25x285 mm boyutlarında harç numuneleri üretilmiştir. Üretilen harç numuneleri 30°C, 60°C ve 90°C olmak üzere 3 farklı sıcaklıkta ve 3 saat, 6 saat ve 24 saat olmak üzere 3 farklı süre ile ısı ayarlı kür havuzlarında bekletilmiştir. Kürleme işlemi sona eren numunelere mekanik olarak eğilme dayanımı ve basınç dayanımı, durabilite için ise kılcal su emme ve rötre testleri yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarına göre; sıcak su kürü özellikle 60°C’lik sıcaklıkta dayanımları nispeten olumlu etkilemektedir. Harç numunelerinde kürleme sıcaklığı arttıkça kılcal su emme miktarında da artış görülmüştür. Diğer yandan kürleme sıcaklığı arttıkça büzülme miktarı da azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dayanım, Durabilite, Harç Numuneleri, Kür Süresi, Sıcak Su Kürü 


Keywords: