BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğurcan MALGAZ, Hafize ÇELİK, Önder KAVRUK, Semih ÇELİK
FONKSİYONEL, HIZLI MONTAJ SAĞLAYAN, BİNEK ARAÇLAR İÇİN HAFİF MODÜLER TAŞIYICI
 
Kapı taşıyıcı modül, çeşitli bileşenlerin doğrudan kapı iç paneline monte edilebilen bir taşıyıcı plaka üzerine montajıdır. Kapı modülü, son araç montaj hattında seri üretimde montaj süresi ve maliyetinden tasarruf sağlar. Bu çalışmada kapı modülünde kullanılmak üzere PP-LGF 30 malzeme seçilmiştir. Cam dolgulu elyaf malzemeli (PP-LGF) uzun elyaf takviyeli termoplastik polipropilen, geleneksel plastik malzemelere göre geliştirilmiş yapısal ve malzeme özelliklerine sahip olduğu için çeşitli otomotiv uygulamalarında kullanılmaktadır. PP-LGF malzemeden üretilen plastik kapı modülü, enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilmektedir. Plastik kapı modülü parçasının üretilebilirliğini kontrol etmek için MOLDEX3D yazılım simülasyonu yapılmıştır. Ürün tasarımını doğrulamak için fiziksel çıktılar test edilmiştir. Sonuç olarak, plastik kapı modülü daha fazla kapı şekli esnekliği sağlar ve daha hafif hale gelir. Ana araç üreticilerinin hedefleri ve amaçları doğrultusunda kapı içi modüler taşıyıcı sistemlerin kullanımı giderek artmaktadır. Projeye bağlı olarak, taşıyıcı modüler sistemler zaman ağırlık ve maliyet iyileş-tirmesi sağlamaktadırlar. Sonuçlar üzerindeki ana etki araç projesinin mimarisine ve üretildiği ülkenin işçilik maliyetine bağlıdır. Modüler taşıyıcının kullanımının artmasının ana nedenlerinden biri de algıla-nan kalite iyileşmesine paralel olarak aracın NVH (Noise, vibration, and harshness/ gürültü, titreşim ve sertlik) performansının da iyileşmesidir. Bu makale bir modüler taşıyıcı sistemin tasarımı analizi üretimi ve fiziksel testleri ile ilgilidir. Çalışma plastik taşıyıcı sistemin sayısal analiz sonuçlarına göre tasarım optimizasyonu, prototip üretimi, fiziksel testleri ve araç üstü NVH değerlendirmesini içermektedir. Makale plastik taşıyıcı sistemin tasarımından doğrulanması ve ekonomik etkilerine kadar bütün fazları ile ilgili bilgi içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Plastik Kapı Modülü, MOLDEX3D Simülasyonu, PP-LGF Malzemesi 


Keywords: