BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melek TOMAŞ, Neslihan DOSTOĞLU
GELECEĞİN TASARIMI AKILLI EVLER
 
İnsanın var olduğu ilk dönemlerden itibaren çeşitlenen teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha çok değiştirmektedir. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı dönem 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Endüstri Devrimi sürecidir. Bu dönemde yeni buluşlar ortaya çıkmış, makineleşme ve üretim hızla artmış, kırdan kente göçlerin sonucunda fiziksel çevrede değişimler yaşanmıştır. Giderek gelişen ve çeşitlenen teknolojik gelişmeler 20. yüzyılın sonunda Bilişim Devrimi olarak adlandırılan döneme yol açmıştır. Endüstri Devrimi, makineleşme ve seri üretimi yaygınlaştırırken, Bilişim Devrimi yapay zeka, elektronik ticaret, elektronik iş ve online yaşam gibi süreçleri beraberinde getirmiştir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler insan yaşamının her alanında olduğu gibi konut tasarımında ve üretiminde de kendini göstermiş ve konutların teknik özelliklerini değiştirmeye başlamıştır. Zamana uygun çözümler üretmek, teknolojik ürünleri yönetmek ve doğayı korumakla birlikte enerji ve yaşam maliyetinde tasarruf sağlamak, kısacası yaşam kalitesini artırmak için, evdeki yaşamı kolaylaştıran, daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu bir ortam sunan sürdürülebilir "Akıllı Ev” önerisi de bu süreçte ortaya çıkmıştır. Akıllı evlerde sıcaklık, nem, ışık gibi fiziksel faktörler kontrol altına alınmaktadır. İlk akıllı ev 1950 yılında tasarımcı Emil Mathias tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde inşa edilmiştir. Bu akıllı ev, teknoloji kullanımı sayesinde evde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verebilmiş, onların hayatlarını kolaylaştırmış ve daha güvenli, konforlu ve tasarruflu bir yaşam sunmuştur. Geleceğin nasıl olacağını tahmin etmek mümkün değildir. Ancak, teknolojinin gelişmesi ile yaygınlaşan akıllı evler sayesinde insan zekasının artacağı mı, yoksa yapay zekanın gölgesinde mi kalacağını zaman gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ev, Otomasyon, Teknoloji, Enerji, Yaşam Kalitesi 


Keywords: