BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman KARAHALİLÖZ, Emre ÖKTEM
GELENEKSEL EL SANATI OLAN KANAVİÇENİN SERAMİK YÜZEY TASARIMINDA UYGULANMASI
 
Seramik karolar, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlarla beraber üretim ve tasarım sürecini hızlı bir biçimde yapılabilir hale getirmektedir. Mekan kaplama ve yalıtım malzemesi olarak tercih edilen seramik karoların niteliğini güçlendirmiştir. Aynı zamanda hızlı biçimde değişkenlik gösteren trendlere paralel olarak tasarım ihtiyacı gün geçtikçe önem kazanmıştır. Bu çalışmada; Seramik karo tercihinde bulunacak kullanıcının yoğun olarak talep etmekte olmuş olduğu geleneksel motiflere, alternatif olarak kanaviçe desenin seramik karoya uyarlanması amaçlanmış ve seramik karo üzerindeki tasarım geliştirmeleri çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma sürecinde öncelikli olarak kanaviçe deseninin işleme biçimi ve araştırılması yapılmış, geleneksel işleme biçimi incelenmiş, yurt içi ve yurtdışından çeşitli disiplinlere ait sanatçılar tarafından yapılmış uygulamaların teknik, biçimsel olarak incelenmiş ve yapılan uygulamaların görsellerine yer verilmiştir. İç mekanda kullanılmak üzere geleneksel kanaviçe desenleri üzerinden yola çıkılarak oluşturulan desenler güncel doğal dokular üzerine harmanlanıp çeşitli boy ve ebatlarda seramik karolar üzerinde denemeleri yapılmıştır. Denemelerle beraber ürünün hangi mekanda hangi ebatlarda kullanılabilir olduğu gözlemlenip tasarım alternatifleri oluşturulmuştur. Alınmış olan deneme ürünlerinin üretim tekniği ve koşulları hakkında izlenilen yollar incelenerek, kazanılan deneyimler belirtilmiştir. Uygulamaların mekan üzerinde dijital olarak giydirme yapılıp üretim ve alıcı üzeride bırakmış olduğu deneyimler gözlemlenilmiştir. Yapılan bütün araştırma ve uygulama sonunda pazarlama departmanı ile ürün yorumlanarak ürünün seri üretime alınıp alınmaması konusunda fikre varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanaviçe, seramik karo, geleneksel sanat, iç mekan kaplama 


Keywords: