BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan SAĞLAM, Hacı BODUR, Erdem AKBOY
GENİŞ GİRİŞ GERİLİMİ ARALIKLI REZONANSLI LLC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ
 
Günümüzde birçok elektronik cihazın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için girişlerinde regüleli bir gerilime ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akıllı ev uygulamalarında kullanılan cihazlar ile akıllı ev otomasyonu sistemlerinde (akıllı sayaçlar gibi) bu durum daha çok önem kazanmaktadır. Akıllı ev sistemlerinde kullanılan bu regüleli cihazların, geniş bir giriş gerilimi aralığında belirlenen standartları sağlamaları ve şebeke uyumlu çalışabilmeleri zorunluluktur. Böylece akıllı ev uygulamalarında sistemin sürekliliği ve kararlılığı sağlanır ve şebeke kaynaklı sorunlardan sistem etkilenmez. Bu sebeple regüleli gerilime ihtiyaç duyan bu akıllı ev sistemi cihazları, geniş bir giriş gerilimi aralığında çalışıp çıkışında regüleli bir gerilim üretebilen güç kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu güç kaynaklarının aynı zamanda yüksek güç yoğunluğu ve yüksek verime sahip olmaları da önemli bir konudur. Bu sayede daha küçük boyutlarda ve daha yüksek enerji tasarrufuna sahip olurlar. Son zamanlarda kullanılan güç kaynakları içinde LLC rezonans dönüştürücü yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve basit yapısı ile dikkat çekmektedir. Rezonans yapısı sayesinde anahtarlama elemanları üzerinde sıfır akımda anahtarlama ve sıfır gerilimde anahtarlama meydana gelmektedir. Bu sayede anahtarlama anlarındaki kayıplar sıfıra yaklaşmaktadır. Ancak, geleneksel LLC rezonans dönüştürücüler sabit bir giriş gerilimine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada rezonanslı dönüştürücü LLC’lerin sabit bir giriş gerilimine ihtiyaç duymadan geniş bir giriş gerilimi aralığı için nasıl analiz edilmesi gerektiği anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rezonans Dönüştürücü, Geniş Giriş Gerilimi Aralıklı LLC, Güç Kaynağı, Akıllı Ev 


Keywords: