BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep YAMAN, Selçuk SARIÇİÇEK
GEODUVAR İMALATININ ÜLKEMİZDE TARİHSEL SÜRECİ VE İMALAT AŞAMALARI
 
İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan bu imalat türünün ilk örneklerine Mısır’da piramitlerin yapımında rastlanılmaktadır. 18. yy sonlarına doğru Kanada’da toprak yapıların içine demir çubukların yerleştirildiği görülmüştür. Modern anlamda geoduvar yapımı; mühendislik tasarımıyla ilk defa Fransız mühendis Henry Vidal tarafından 1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Geoduvar imalatı diğer istinat yapılarına göre hızlı, ekonomik ve dayanıklılık açısından daha ileri olduğundan günümüzde tercih edilmektedir. Zemin taşıma gücünün zayıf olduğu alanlarda bu yöntemin uygulanması ile birlikte torak kısmının göçmesinin önüne geçilmiştir. Zemine bu sistem uygulanırken her 10 cm ile 20 cm yüksekliğinde toprak dolgusu serilmeden önce geotekstil melzemesi serilmeye başlanır. Serilen bu geotekstil malzemesinin üst üste gelmemesine dikkat edilir. Üzerine serilen dolgu malzemesi silindir bir araç ile silindirajı yapılır. Silindirleme işlemi yapılırken Ön panel cephesine yaklaşmadan yaklaşık olarak 50 cm gerisinden itibaren başlanmasına dikkat edilmelidir. Taşıyıcılığı düşük zeminlerde noktasal gevşeklikler içinde bu yöntemin kullanılması çok önemlidir. Kullanılacak olan geotekstil malzemesinin niteliğide zeminin taşıyıcılığına etkisi vardır. Geotekstil malzemesini oluşturan kimyasal bileşenler zemin içinde korozyona uğramayacak, özelliğini kaybetmeyecek şekilde üretilmiş olması şarttır. Tabaka tabaka serilen dolgu malzemesine her tabakada aynı işlem uygulanarak geoduvar uygulaması tatbik edilir. Geoduvar yada toprakarme uygulamasının pratik ve emniyetli olması nedeniyle yüksek duvar yapımlarında tercih edilmektedir. Belediyeler bu imalat ile yol kenarlarına görsel duvar şekilleri yapmaya başlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Geoduvar, Geotekstil, Toprakarme 


Keywords: