BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÖZAYDIN, İlker Kılıç, Eyüp AYAN, Ekrem ALTUNCU
GERİ KAZANIM HAMMADDELERİNİN PE FİLM ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Ambalaj sektöründe sıkça tercih edilen termoplastik esaslı filmler genel olarak ekstrüzyon prosesi ile tek katmanlı veya çok katmanlı olarak üretilebilmektedir. Her katmanda film kalınlıkları ve kullanılan hammadde türü kullanım yerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayede farklı mekanik özelliklere sahip çok çeşitli türlerde PE filmler (LLDPE, HDPE) üretilebilmektedir. Bu ürünler ambalaj, paketleme, gıda temaslı yüzeylerde koruma, saklama, ayırma ve taşıma amaçlarında kullanılmaktadır. Ürün kompozisyonu ve üretim parametreleri ürün özelliklerini kontrol etmektedir. Üretim prosesi kapsamında kontrol edilemeyen faktörler etkisi ile fire ve hurda oranları artmakta, proses verimliliği azalmaktadır. Yeni çevre standartları ve artan rekabet ve hammadde tedarik zincirinde yaşanan problemler geri dönüşüm ve geri kazanım olgusunun önemini artırmıştır. Termoplastik esaslı malzemelerin en önemli avantajı olan geri dönüştürülebilme potansiyeli ambalaj sektöründe üreticilerin üzerinde yoğunlaştığı önemli bir çalışma alanıdır. Üretim atıklarının geri kazanımı amacıyla sırasıyla kırma, öğütme, yıkama ve granülasyon işlemi sonrası geri kazanım hammaddelerinin üründe değerlendirilmesi yaklaşımı ve ürün özelliklerine etkisi araştırılması gereken bir konudur. Bu çalışma kapsamında içerisinde farklı oranlarda geri dönüşüm hammaddesi ile katkı malzemesi kullanılan veya kullanılmayan PE filmlerin mekanik özellikleri (çekme ve kopma) ile sürtünme katsayısı ölçümleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Geri dönüşüm potansiyeli tekno-ekonomik açıdan irdelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda geri kazanım hammaddelerin ürün özelliklerine etkisi detaylı bir şekilde incelenmiş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Termoplastik, ekstrüzyon, PE film, mekanik özellikler, Geri Kazanım 


Keywords: