BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pervin YEŞİL, Mesut GÜZEL
GİRESUN KALESİ VE MESİRE ALANINDA ZİYARETÇİ TERCİHLERİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
 
Sosyalleşme, bilgi paylaşımı ve iletişim gibi işlevlerinin yanı sıra büyük bir veri kaynağı olan sosyal medya, insanların gündelik yaşamının önemli bir bölümünü kaplamış durumdadır. Sosyal medyadaki içeriklerin, seyahatlerdeki mekânsal ve zamansal tercihleri yönlendirmede son derece etkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde insanlar, bir alanı ziyaret etmeden önce sosyal ağ platformlarında o alanla ilgili yapılan değerlendirmeleri inceleyerek fikir sahibi olmaktadır. Ziyaretçiler, gidilebilecek noktaları sosyal medyadan belirlemekte ve bu doğrultuda seyahat rotaları oluşturabilmektedirler. Bu sebeple; ziyaretçilerin tercih, beğeni ve eğilimlerinin anlaşılmasında sosyal medya verileri önemli bir yere sahiptir. Ziyaret edilen mekânlarda çekilen fotoğrafların sosyal medyayı aktif olarak kullanan bireyler tarafından konum belirtilerek paylaşılması ve mekânla ilgili yapılan olumlu-olumsuz yorumlar, ziyaretçilerin tercih ve eğilimleri hakkında önemli veriler sunmaktadır. Sosyal medya platformlarından veri sağlama yöntemi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde anket ya da mülakat gibi geleneksel ve sosyal mesafenin aşılmasını gerektiren yöntemlere bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada; Giresun’un önemli turizm değerlerinden biri olan Giresun Kalesi ve çevresindeki mesire alanı örneğinde ziyaretçi tercih ve eğilimleri, sosyal medya platformlarından elde edilen veriler kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin elde edilmesinde temel kaynak olarak, ülkemizde daha fazla tercih edilen sosyal medya platformları olan Facebook ve Instagram seçilmiştir. Giresun Kalesi’ni ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının bu platformlarda kalenin konumunu belirterek paylaştığı fotoğraflar ve kale özelinde yaptıkları yorumlar değerlendirilmek üzere toplanmıştır. Fotoğrafların paylaşılma zamanları, fotoğraflarda ön plana çıkan unsurlar, ziyaretçilerin olumlu ve olumsuz yorum yaptıkları alan özellikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi tercihleri, Sosyal medya, Mesire alanı, Giresun Kalesi, Giresun 


Keywords: